Kiedy pasja zderza się z szarą codziennością…… Wyjdź jej naprzeciw! Znajdź swój sposób aby trwała wiecznie!

Kończysz liceum, wybierasz studia, uczysz się i dążysz do zdobycia wymarzonej pracy nauczyciela. Ten zawód  należy do tych, które w historii ludzkości wyodrębniły się najwcześniej. Rola nauczyciela ulegała wielu zmianom na tle dziejów. Na początku nauczyciel pełnił role mistrza, który brał w opiekę ucznia aby ten obserwując go zdobywał wiedzę. Tak było np. z Platonem i Sokratesem. A ich osiągnięcia zachwycają po dziś dzień. Jak to wygląda dziś? Co trzeba zrobić, żeby zostać nauczycielem? Przede wszystkim obrać kierunek studiów, ukończyć…

Więcej…