Co to jest grafomotoryka i dlaczego warto o nią dbać od najmłodszych lat?

Zanim dziecko rozpocznie naukę pisania, musi opanować wiele umiejętności. Istotna jest koordynacja całego ciała, precyzja ruchów oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Ćwiczenia manualne i graficzne, które ułatwią proces nauki pisania w przyszłości, powinny być wykonywane zarówno z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i tymi, które mogą mieć różne zaburzenia - takie jak ryzyko dysleksji, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia manualne lub zaburzenia napięcia mięśniowego.

Co to grafomotoryka? To zdolność rysowania i pisania, która wymaga naśladowania ruchów, wykonywania sekwencyjnych oraz precyzyjnych ruchów (związanych z lewą półkulą mózgu), koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej i sprawności manualnej. Sprawność manualna dziecka ma istotny wpływ na jakość graficznych prac.

Jakie ćwiczenia grafomotoryczne warto stosować?

Jeśli wiesz już, co to jest grafomotoryka, to warto zastanowić się jakie ćwiczenia graficzne mają na nią wpływ. A są to między innymi ćwiczenia takie jak kolorowanie, rysowanie linii poziomych, pionowych, szlaczków, kółek, rysowanie figur, wzorów geometrycznych, kreślenie linii w labiryncie oraz pisanie po śladzie liter, cyfr i wyrazów, aż w końcu samodzielne pisanie, pomagają poprawić jakość pisma i rysunków. W naszej ofercie znajdziesz także szkolenia, po których możesz zostać trenerem grafomotoryki.

Co dają ćwiczenia grafomotoryczne?

Ćwiczenia grafomotoryczne kształtują umiejętność rysowania zgodnie z instrukcjami dorosłego, a także pomagają dziecku w orientacji w schemacie własnego ciała (np. „narysuj kotka po swojej prawej stronie”) oraz w orientacji przestrzennej (np. „narysuj słońce w górnym lewym rogu kartki”).

Grafomotoryka - co to jest?

Wśród dzieci w wieku pięciu do sześciu lat nauczyciele przedszkolni i rodzice mogą zauważyć różnice indywidualne. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że niektóre rysunki są proste i schematyczne, podczas gdy inne są bardzo szczegółowe i starannie pokolorowane. Szlaczki, litery i cyfry mogą być niewyraźne i napisane niechlujnie, czasem wychodząc poza linie, a innym razem są bardzo estetyczne, wyróżniając się dużą precyzją i dokładnością. Właśnie na to wpływ ma grafomotoryka.

Te różnice zależą od wielu czynników – ogólnego rozwoju dziecka, doświadczeń w rysowaniu, ogólnej sprawności ruchowej, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, ale także od tego, czy maluch nie ma na przykład wady wzroku. Warto pamiętać, że od samego początku powinniśmy wyrabiać u dziecka kierunek pisania od lewej do prawej strony.

Udostępnij: