Blisko na odległość – skuteczna edukacja zdalna

 

W ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

 

Nabór otwarty! Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych

(Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3) na adres e-mail: nodn@cognitus.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cognitus” zaprasza wszystkich nauczycieli z obszaru całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu zdalnym „Blisko na odległość - skuteczna edukacja zdalna” w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Ważne!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które nie brały udziału w I i II fazie projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

 

Cel przedsięwzięcia grantowego: podniesienie jakości doskonalenia i udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

 

Czas realizacji przedsięwzięcia: kwiecień 2023 r. – czerwiec 2023 r.

Zasięg przedsięwzięcia grantowego: ogólnopolski

Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia.

Planowane efekty: Rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej u nauczycieli szkół i przedszkoli.

Szkolenie zdalne w czasie rzeczywistym obejmować będzie poniższe moduły:

  • MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 5h
  • MODUŁ 2. Metodyka edukacji zdalnej - 5h
  • MODUŁ 3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5h
  • MODUŁ 4. Zoom - 5h
  • MODUŁ 5 . Google Meet - 5h 

Łącznie: 25 h

 

Działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/2

Wartość projektu: 190 080,00 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 190 080,00 zł

 

Kontakt:

NODN Cognitus

nodn@cognitus.pl

tel.600 969 677

 

Formularz zapisów

Rekrutacja zakończona!