Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży

Rekrutacja zakończona!

Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą? Szukasz inspiracji do pracy z emocjami? Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące treningu uważności, mindfulness, samosterowności?

Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym „Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży.”
 

Projekt dedykowany jest osobom z całej Polski prowadzącym działalność gospodarczą.
Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 80 godzin (4 bloki szkoleniowe po 20 godzin) całkowicie za darmo!

Szkolenia prowadzone są w trybie zdalnym.. Terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
Szkolenia planowane są na lato 2023, zazwyczaj odbywają się w ciągu tygodnia w godzinach 17.30 .21.00 lub w weekendy.

Szkolenia

Blok 1

PODSTAWY PSYCHOLOGII EMOCJI I METODY ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI REGULOWANIA EMOCJI.

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Podstawy psychologii emocji.

 2. Rozwój emocjonalny człowieka od wieku przedszkolnego do dorosłości.

 3. Ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania własnych emocji oraz emocji innych ludzi.
  Ćwiczenia kształtujące umiejętność zarządzania własnymi emocjami.

 4. Bajkoterapia jako metoda pracy nad trudnymi emocjami – złością, wstydem, zazdrością.

 5. Neurobiologiczne podstawy rozwoju emocji dzieci. Komunikacja “przyjazna emocjom”, ćwiczenia praktyczne.

 6. Gry i zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

 

Blok 2

METODY I TECHNIKI ROZWIJANIA EMPATII, SAMOŚWIADOMOŚCI I SAMOAKCEPTACJI DZIECI. /SZKOLENIE ONLINE/
 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Inteligencja emocjonalna wg D.Golemana.

 2. Obszary inteligencji emocjonalnej.

 3. Samoświadomość człowieka jako podstawa rozwoju osobowości.

 4. Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające samoświadomość.

 5. Samoakceptacja i samoświadomość jako niezbędne warunki budowania poczucia własnej wartości.

 6. Przyczyny braku poczucia własnej wartości.

 7. Gry, zabawy i ćwiczenia wpływające na rozwój pewności siebie.

 8. Poziomy empatii wg D. Golemana.

 9. Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające empatię.

 10. Empatia w pracy zespołowej; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

 

Blok 3

WZMACNIANIE SPRAWCZOŚCI I SAMOSTEROWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.
 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Relacje jako podstawa edukacji. Godność dziecka. Granice osobiste a autorytet dorosłego.

 2. Czym jest samosterowność? Wychowanie do efektywnej samosterowności jako jeden z głównych celów edukacyjnych.

 3. Samosterowność w kontekście procesu uczenia się, strategii uczenia się i stylów uczenia się.

 4. Portret ucznia samosterownego.

 5. Motywacja wewnętrzna na rzecz rozwijania samosterowności. Filary motywacji wewnętrznej.

 6. Neurobiologiczny kontekst samosterowności wg. Joachima Bauera.

 7. Dziecko jako obywatel. 

 8. Partycypacyjne prawa dziecka. 

 9. Rozwój partycypacji dziecięcej. 

 10. Zagrożenia dla dziecięcej partycypacji. 

 11. Wzmacnianie potencjału dziecka.

 12. Dziecko w grupie. 

 13. Edukacja jako proces. 

 14. Cykliczność w procesie edukacji – o dynamice grupy.

 

Blok 4

TRENING UWAŻNOŚCI JAKO METODA ROZWIJANIA MOŻLIWOŚCI POZNAWCZYCH I REGULOWANIA EMOCJI DZIECI I MŁODZIEŻY
 
ZAKRES TEMATYCZNY:  
 1. Istota i cele treningu uważności: koncentrowanie uwagi na danej czynności/przedmiocie, utrzymywanie jej, kierowanie jej w pożądaną stronę, obserwowanie swoich emocji, odczuć z ciała, doznań smakowych, węchowych, słuchowych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, zauważanie, obserwowanie i akceptowanie emocji/myśli bez oceniania ich, rozpoznawanie „trudnych myśli” i „trudnych emocji”.

 2. Potencjalne korzyści z treningu uważności: wzrost koncentracji, lepsza wydajność uczenia się, polepszenie pamięci, wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, frustracjami, bólem i napięciem, długoterminowy i zauważalny spadek dolegliwości, takich jak zmęczenie, niepokój i bezsenność, wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała, wzrost odpowiedzialności za siebie, innych i środowisko, polepszenie relacji interpersonalnych.

 3. Trening zmysłów.

 4. Uważna komunikacja.

 5. Uważność i mózg – wpływ treningu uważności na funkcjonowanie mózgu.

 Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży”.

Uwaga
 1. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia.(mail może być w spamie lub w innych folderach)
 2. Po zakończeniu rekrutacji dane uczestnika (imię, nazwisko, adres email i telefon zostaną przekazane podmiotowi trzeciemu, w celu dokończenia procesu dokumentacji. (należy wyrazić zgodę na to działanie)
 3. W ciągu najbliższego czasu (od kilku dni do kilku tygodni nastąpi kontakt ze strony konsultanta i przekazanie dalszych instrukcji) . Czas kontaktu uzależniony jest od liczby zgłoszeń i wytycznych instytucji finansującej.
 4. Szkolenia planowane są na lato 2023. Szkolenia odbywają się online, za pomocą platformy Zoom. Terminy zostaną podane w późniejszym czasie.
 5. Oferta kierowana jest dla osób wytrwałych i cierpliwych. Proces rekrutacji jest długi, wymaga od uczestników wypełnienia dokumentów oraz udziale w płatnej diagnozie związanej z kondycją prowadzonej działalności (kwota około 230 zł).
 6. Uczestnik otrzymuje wsparcie konsultantów. Wypełniamy dokumenty na każdym etapie rekrutacji.
 7. Działalność musi być zarejestrowana i prowadzona przez rok
 8. Pracodawca może zgłosić siebie lub jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
  Dane uczestnika:

  Dane obowiązkowe (*)

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Województwo (*)

  Firma (*)

  NIP firmy (*)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

  Wyrażam zgodę na przekazanie danych niezbędnych do procesu rekrutacji podmiotowi trzeciemu w celu dokończenia procesu rekrutacyjnego.