Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży – Dofinansowane szkolenia!

Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą? Szukasz inspiracji do pracy z emocjami? Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące treningu uważności, mindfulness, samosterowności? Zapraszamy Cię do udziału w dofinansowanym projekcie szkoleniowym „Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży.”

 • Projekt dedykowany jest osobom z całej Polski pracującymi z dziećmi.
 • Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 80 godzin (4 bloki szkoleniowe po 20 godzin).
 • Koszt udziału w jednym szkoleniu 200 zł ( z dofinansowaniem 1000 zł za każde szkolenie).

Warunki uzyskania dofinansowania:

 1. Zamieszkanie na Terenie Polski
 2. Zainteresowanie pracą z dziećmi i młodzieżą.
 3. Wpłacenie kwoty 200 zł za każde szkolenie
 4. Udział we wszystkich szkoleniach upoważnia do uzyskania Tytułu „Trener rozwoju Emocji Dzieci i Młodzieży”
 5. Liczba miejsc ograniczona – tylko 15 miejsc.

Szkolenia prowadzone są w trybie zdalnym. Terminy szkoleń podane są przy poszczególnych blokach.

Szkolenia

Blok 1

METODY I TECHNIKI ROZWIJANIA EMPATII, SAMOŚWIADOMOŚCI I SAMOAKCEPTACJI DZIECI.

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Inteligencja emocjonalna wg D.Golemana.
 2. Obszary inteligencji emocjonalnej.
 3. Samoświadomość człowieka jako podstawa rozwoju osobowości.
 4. Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające samoświadomość.
 5. Samoakceptacja i samoświadomość jako niezbędne warunki budowania poczucia własnej wartości.
 6. Przyczyny braku poczucia własnej wartości.
 7. Gry, zabawy i ćwiczenia wpływające na rozwój pewności siebie.
 8. Poziomy empatii wg D. Golemana.
 9. Gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające empatię.
 10. Empatia w pracy zespołowej; rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Terminy:

07.09.23 – 17.30-21.30

08.09.23 – 17.30-21.30

09.09.23 – 09.00-13..30

10.09.23 – 9.00 -13.30

 

Blok 2

PODSTAWY PSYCHOLOGII EMOCJI I METODY ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI REGULOWANIA EMOCJI.

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Podstawy psychologii emocji.
 2. Rozwój emocjonalny człowieka od wieku przedszkolnego do dorosłości.
 3. Ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania własnych emocji oraz emocji innych ludzi.
  Ćwiczenia kształtujące umiejętność zarządzania własnymi emocjami.
 4. Bajkoterapia jako metoda pracy nad trudnymi emocjami – złością, wstydem, zazdrością.
 5. Neurobiologiczne podstawy rozwoju emocji dzieci. Komunikacja “przyjazna emocjom”, ćwiczenia praktyczne.
 6. Gry i zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

Terminy:

23.09.2023 10.00-17.30

24.09.2023  8.30-16.30

 

Blok 3

TRENING UWAŻNOŚCI JAKO METODA ROZWIJANIA MOŻLIWOŚCI POZNAWCZYCH I REGULOWANIA EMOCJI DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Istota i cele treningu uważności: koncentrowanie uwagi na danej czynności/przedmiocie, utrzymywanie jej, kierowanie jej w pożądaną stronę, obserwowanie swoich emocji, odczuć z ciała, doznań smakowych, węchowych, słuchowych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego, zauważanie, obserwowanie i akceptowanie emocji/myśli bez oceniania ich, rozpoznawanie „trudnych myśli” i „trudnych emocji”.
 2. Potencjalne korzyści z treningu uważności: wzrost koncentracji, lepsza wydajność uczenia się, polepszenie pamięci, wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, frustracjami, bólem i napięciem, długoterminowy i zauważalny spadek dolegliwości, takich jak zmęczenie, niepokój i bezsenność, wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała, wzrost odpowiedzialności za siebie, innych i środowisko, polepszenie relacji interpersonalnych.
 3. Trening zmysłów.
 4. Uważna komunikacja.
 5. Uważność i mózg – wpływ treningu uważności na funkcjonowanie mózgu.

Terminy:

30.09. 23 - 9.00 do 15,30 

1.10.23  9 do 15.30

3.10 od 17.30 do 21.30

4.10- od 17.30 do 21.30

 

Blok 4

WZMACNIANIE SPRAWCZOŚCI I SAMOSTEROWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 1. Relacje jako podstawa edukacji. Godność dziecka. Granice osobiste a autorytet dorosłego.
 2. Czym jest samosterowność? Wychowanie do efektywnej samosterowności jako jeden z głównych celów edukacyjnych.
 3. Samosterowność w kontekście procesu uczenia się, strategii uczenia się i stylów uczenia się.
 4. Portret ucznia samosterownego.
 5. Motywacja wewnętrzna na rzecz rozwijania samosterowności. Filary motywacji wewnętrznej.
 6. Neurobiologiczny kontekst samosterowności wg. Joachima Bauera.
 7. Dziecko jako obywatel. 
 8. Partycypacyjne prawa dziecka. 
 9. Rozwój partycypacji dziecięcej. 
 10. Zagrożenia dla dziecięcej partycypacji. 
 11. Wzmacnianie potencjału dziecka.
 12. Dziecko w grupie. 
 13. Edukacja jako proces. 
 14. Cykliczność w procesie edukacji – o dynamice grupy.

Terminy:

09.10.2023   17.30-21.30
10.10.2023
11.10.2023
12.10.2023

 Po zrealizowaniu wszystkich szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Trener rozwoju emocji dzieci i młodzieży”.

Uwaga!

 1. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia (mail może być w spamie lub w innych folderach)
 2. W związku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniami, miejsce rezerwujemy po wpłacie 200 zł za pierwsze szkolenie.

Serdecznie zapraszamy! 🙂

Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
  Dane uczestnika:

  Dane obowiązkowe (*)

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Województwo (*)

  Firma (*)

  NIP firmy (*)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

  Wyrażam zgodę na przekazanie danych niezbędnych do procesu rekrutacji podmiotowi trzeciemu w celu dokończenia procesu rekrutacyjnego.