Edukacyjny Program dla Zdrowia w Szkołach

Edukacyjny Program dla Zdrowia w Szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030.

Co robimy?

Konsultujemy scenariusze zajęć promujących profilaktykę onkologiczną w ramach Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach, w ramach realizacji programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030.

Pilotaż realizujemy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Materiały edukacyjne są podzielone na 9 obszarów tematycznych, zapewniamy wsparcie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne 🙂

Czego potrzebujemy?

Aktywnego udziału w pilotażu minimum 350 szkół, w tym 210 podstawowych (klasy 4-8) oraz 140 szkół ponad podstawowych (klasy 1-3) w minimum 12 województwach.

Na czym polega udział w pilotażu?

Pilotaż polega na przeprowadzeniu przez dwóch nauczycieli zatrudnionych w placówce zajęć dydaktycznych z profilaktyki zdrowotnej w wymiarze nie mniejszym niż 1x45 minut, a nie większym niż 2x45 minut, według przekazanych przez nas scenariuszy oraz przekazanie uczniom i rodzicom ankiet ewaluacyjnych.

Nauczyciele biorący udział w pilotażu, którzy w terminie do 30 czerwca 2023 złożą elektronicznie raport ewaluacyjny otrzymają wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto (wypłata na podstawie umowy zlecenie).

Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

  Uczestnik:

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Szkoła:

  Nazwa (*)

  Rodzaj szkoły (*)

  Miejscowość (*)

  Ulica (*)

  Prowadzone przedmioty

  Uczone klasy

  Jeśli jesteś wychowawcą, wskaż klasę

  Obszar tematyczny (*)

  Z klawiszem Ctrl (lub Cmd) można wybrać więcej niż jeden obszar

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

  Wyrażam zgodę na przekazanie danych niezbędnych do procesu rekrutacji podmiotowi odpowiedzialnemu za rekrutację w celu dokończenia procesu rekrutacyjnego.

   

  Uwaga: Sprawdź spam. Po zgłoszeniu otrzymasz maila z informacjami.