Wspieranie różnorodności kulturowej w przedszkolu – jak promować akceptację, szacunek i zrozumienie wśród przedszkolaków?

Widok osoby innej narodowości niż nasza nie jest już dla nas kulturowym szokiem. W Polsce spotkać można osoby pochodzące niemal z każdego zakątka świata i posługujące się różnymi językami. Jak zatem przygotować dzieci na takie spotkania? Jam wspierać różnorodność kulturową, akceptację i zrozumienie dla innych wśród przedszkolaków? Tego właśnie dowiesz się, czytając nasz poniższy artykuł.

Spis treści:

  1. Wspieranie różnorodności kulturowej – dlaczego jest tak ważne?
  2. Jak wspierać różnorodność kulturową w przedszkolu? Zacznijmy od rozmowy
  3. Wspieranie tolerancji i akceptacji w przedszkolu – dni tematyczne
  4. Tolerancja i akceptacja również w domu

Wspieranie różnorodności kulturowej – dlaczego jest tak ważne?

Małe dzieci w zupełnie inny sposób postrzegają świat dookoła nas. Są szczere i bardzo często głośno mówią o tym, co myślą, co widzą oraz co czują. Widząc osobę niepełnosprawną lub o innym kolorze skóry niż nasza – nie powstrzymają się przed zadaniem pytania „dlaczego?”. I tu właśnie pojawia się istotna sprawa.

To na rodzicach, opiekunach oraz wychowawcach spoczywa obowiązek przekazywania dzieciom odpowiednich wzorców oraz kształtowanie ich postaw społecznych. Jedną z kluczowych kwestii związanych z wychowaniem, jest nauka tolerancji dla odmienności oraz wspieranie różnorodności kulturowej. To właśnie one sprawiają, że młody człowiek zaczyna rozumieć, że nie wszyscy są tacy sami – i że to w zasadzie jest piękne.

Wszelkie działania mające na celu wspieranie różnorodności kulturowej są niezwykle ważne. Dlaczego? Przede wszystkim uczą dziecko akceptacji i tolerancji dla drugiego człowieka. Sprawiają, że zanika bariera pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych miejsc na świecie i wszyscy są wobec siebie równi. Dziecko, które jest nauczone tolerancji, szanuje drugą osobę niezależnie od tego, czy jest Polakiem, Białorusinem czy też Filipińczykiem, gdyż wie, że miejsce pochodzenia nie ma żadnego znaczenia. Ma świadomość tego, że osoby poruszające się na wózkach, mające problemy z mową czy też zmagające się różnego rodzaju schorzeniami – są tak samo ważne i wartościowe jak one, a dodatkowo mogą być świetnymi kompanami zabaw.

Jak wspierać różnorodność kulturową w przedszkolu? Zacznijmy od rozmowy

Od czego rozpocząć wspieranie różnorodności kulturowej w przedszkolu? Zdecydowanie od rozmowy. Punktem wyjścia może być opowiadanie czy też przedstawienie zdjęć ukazujących osoby o różnym kolorze skóry. W rozmowie dzieci powinny mieć możliwość przedstawienia swojego zdania oraz punktu widzenia. Zadaniem wychowawcy jest takie poprowadzenie dyskusji, by dzieci same doszły do wniosku, że osoby pochodzące z innych części świata, są tak samo mądre, kochane, wartościowe i interesujące jak one. Nawet jeżeli istnieją problemy z porozumiewaniem się, z niewielką pomocą dorosłego możliwe jest nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie wspólnej zabawy. Warto wytłumaczyć dzieciom, że dobrze jest pomagać osobom, które przyjechały z innych krajów – niekiedy zmusza ich sytuacja, jak np. wojna i wspierać je zarówno w sposób materialny, jak i emocjonalny. Dobrze jest podkreślić, że osobom takim jest niezwykle trudno w nowym miejscu, dlatego miło by było, by każdy z nas podjął, choć niewielki trud, aby poprawić ich samopoczucie. Być może dzieci opowiedzą o swoich kolegach, koleżankach lub członkach z rodziny, którzy od niedawna mieszkają w Polsce lub też będą wspominały to, jak czuły się przebywając w innym kraju. Takie spojrzenie pozwoli nieco wczuć się w rolę cudzoziemców i bardziej zrozumieć istotę problemów, z którymi muszą się mierzyć na co dzień.

Wspieranie tolerancji i akceptacji w przedszkolu – dni tematyczne

Innym skutecznym sposobem na rozwijanie w dzieciach tolerancji i akceptacji, a także rozbudzenie ich ciekawości dotyczących innych kultur, jest organizacja dni lub tygodni tematycznych. Dobrym pomysłem jest wybranie konkretnego tygodnia oraz ustalenie, że w poszczególne dni będą omawiane inne narodowości. Dobrze by było, gdyby dzieci odpowiednio się do nich przygotowały, np. poprzez założenie strojów lub przyniesienie atrybutów związanych z daną narodowością czy też przygotowaniu przy pomocy rodziców sztandarowych dań z określonego regionu. Dzięki temu zostanie rozbudzona naturalna ciekawość dziecka, a poszerzenie wiedzy dotyczące konkretnych krajów przyniesie odpowiedni rezultat – maluchy zaczną postrzegać je jako atrakcyjne i interesujące. Dobrym rozwiązaniem jest zaproszenie kogoś, kto pochodzi z omawianego kraju – dzięki temu dzieci będą mogły jeszcze bardziej zagłębić się w temat, zadać pytanie dotyczące interesujących zagadnień oraz zobaczyć jak wyglądają przedstawiciele innych narodowości.

Tolerancja i akceptacja również w domu

Aby działania podjęte w przedszkolu miały większy sens, dobrze jest uświadomić rodziców i omówić z nimi te istotne kwestie. Dzięki temu opiekunowie będą mieli możliwość kontynuowania działań we własnym domu, a okazji ku temu jest naprawdę sporo, chociażby podczas oglądania telewizji czy w trakcie spaceru po parku. Dobrze, gdy rodzice w domu poruszają te „trudne” kwestie ze swoimi dziećmi i rozmawiają z nimi na dość problematyczne tematy.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie? Zastanawiasz się, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami, a w jaki z dziećmi? Sprawdź zatem, jakie szkolenia dla nauczycieli przedszkola posiadamy w naszej ofercie – z pewnością znajdziesz w nich coś, co Cię zainteresuje!

Udostępnij: