Autyzm a szkoła – jak pomóc uczniom z autyzmem?

Udostępnij:

Pójście do szkoły jest ogromnym przeżyciem dla każdego ucznia. Można tylko sobie wyobrażać, że wyzwanie jest jeszcze większe w przypadku gdy, dziecko jest w spektrum autyzmu. To dodatkowa trudność również dla jego rodziców oraz pedagogów, którzy powinni zapewnić takiemu dziecku właściwe warunki, które sprawią, że poczuje się w pełni komfortowo i łatwiej będzie mu nadążać za nauką. Bardzo ważne jest właściwe ograniczenie stresu i zapewnienie właściwej integracji z rówieśnikami. Dzięki temu dziecko poczuje się bezpiecznie, a chodzenie do szkoły nie będzie dla niego traumatyzujące. Podpowiadamy, w jaki sposób szkoła może pomóc dziecku z autyzmem oraz, o czym należy pamiętać.

Spis treści:

  1. Autyzm a szkoła – jakie wyzwania czekają tam na dziecko?
  2. Jak pomóc uczniom z autyzmem? Rola pedagoga
  3. Zajęcia indywidualne oraz grupowe
  4. Co jeszcze może zrobić szkoła?

Autyzm a szkoła – jakie wyzwania czekają tam na dziecko?

Szkoła zawsze stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Również dla dzieci, które nie są w spektrum autyzmu. Właśnie dlatego można sobie jedynie wyobrażać, jak dużym krokiem może być dla malucha z autyzmem uczęszczanie na szkolne zajęcia. Takie dziecko doświadcza bowiem bardzo wielu trudności, które rzutują na przyswajaną przez niego wiedzę, samopoczucie oraz integrację z grupą. Dzieci z autyzmem mają trudności związane z przetwarzaniem sensorycznym, które dotyczy między innymi nadwrażliwości na bodźce smakowe, słuchowe, wzrokowe czy dotykowe. Nie ogranicza się to jednak jedynie do nich. Maluchy mogą nie radzić sobie także w kontaktach z rówieśnikami. Pojawiają się nieprawidłowości w komunikacji niewerbalnej oraz w inicjowaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych. Te przeszkody często sprawiają, że dziecko dotknięte autyzmem nie chce uczęszczać do szkoły. To natomiast wpływa na to, że rodzice czują się coraz bardziej bezsilni i nie zawsze wiedzą, w jaki sposób prawidłowo pomóc swojej pociesze. Wtedy do akcji powinni wkroczyć pedagodzy z odpowiednim przygotowaniem do radzenia sobie w takich sytuacjach.

Jak pomóc uczniom z autyzmem? Rola pedagoga

Gdy w klasie pojawia się uczeń z autyzmem, bądź znajdujący się w spektrum autyzmu, pedagog powinien roztoczyć nad nim specjalną opieką. Najlepiej byłoby, gdyby była to osoba po odpowiednim przeszkoleniu, które umożliwia jej pracę z dziećmi z problemami i przede wszystkim wie, w jaki sposób dotrzeć do takiego malucha. Jak pomóc uczniom z autyzmem? Choć jest to trudne zadanie, nie jest niemożliwe. Należy pamiętać, że dzieci, które znajdują się w spektrum autyzmu, najczęściej zachowują się inaczej, niż ich rówieśnicy, a to natomiast sprawia, że mogą być wyśmiewane czy odtrącone przez resztę klasy. Jak można się domyślać, to tylko pogarsza problem i sprawia, że dziecko zaczyna się dodatkowo izolować. Dzieci z autyzmem mają inne postrzeganie, sposoby na naukę czy potrzeby. Rolą dobrego pedagoga jest pełne zaspokajanie potrzeb poznawczych. Sposoby na dotarcie do takiego ucznia mogą być różne. Najlepiej jest każdy przypadek traktować w pełni indywidualnie. Tylko, dzięki temu można zaobserwować, jakie działania przynoszą pozytywne rezultaty. Bardzo ważne jest również to, aby zarówno szkoła, jak i poszczególni pedagodzy umieli stworzyć dziecku bezpieczne środowisko.

Zajęcia indywidualne oraz grupowe

Dzieci z autyzmem dość często mają trudności z odnalezieniem się w danej grupie. Bywa, że stanowi to dla nich pewnego rodzaju dyskomfort, bądź budzi lęk i prowadzi do wycofania. Pedagog powinien pozostać czujny na takie zachowania i umieć włączyć dziecko do grupy, aby poczuło się bezpiecznie. Wszelkie zajęcia grupowe pod okiem pedagoga są też doskonałym sposobem na to, aby uczeń zapoznał się lepiej ze swoimi kolegami. Przydzielanie poszczególnych ról i zadań w grupach sprawi, że dziecko poczuje się częścią społeczności, a to pozytywnie będzie wpływać na rozwój kontaktów społecznych. Oczywiście nie można zapominać również o bardzo ważnej roli zajęć indywidualnych. Pedagog zawsze powinien znaleźć czas dla ucznia, który wymaga ponownego powtórzenia lub omówienia tematu.

Co jeszcze może zrobić szkoła?

Najważniejszą rolą szkoły jest stworzenie dziecku właściwych warunków edukacji, tak aby mogło poczuć się bezpiecznie oraz mogło korzystać z metod dopasowanych do jego potrzeb. Pierwszym krokiem ku temu, aby tak się stało, jest profesjonalne przeszkolenie personelu i całej kadry pedagogicznej, aby bez problemów radzili sobie z wszelkimi trudnościami, jakie mogą wiązać się z nauczaniem dziecka w spektrum autyzmu. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, a tacy pedagodzy muszą wykazać się ogromną cierpliwością i empatią. Kluczowe mogą być specjalistyczne szkolenia oraz spotkania, podczas których nauczyciele mogliby wymienić się posiadaną wiedzą i metodami pracy z takimi uczniami.

Coraz więcej dzieci cierpi na autyzm. Szkolenia dla nauczycieli mogą okazać się bardzo pomocne w docieraniu do poszczególnych uczniów zmagających się z tym problemem. Dzięki temu szkoła będzie przyjaznym i równym środowiskiem dla każdego.