„Idą dzieci parami, tupią głośno nóżkami..” – czyli kilka słów o logorytmice w pracy z dzieckiem.

W dzisiejszych czasach co raz więcej dzieci to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak w przyjemny i łatwy sposób wspomagać rozwój naszych pociech?

Sposobów i metod jest  tyle ilu nauczycieli. Jedną z nich jest logorytmika. Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, tak aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Elementy rytmiki zaczerpnięte są z koncepcji edukacji muzycznej metodą C. Orffa. Zgodnie z tą metodą słuch muzyczny dziecka jest stymulowany poprzez wspólne śpiewy, tanńce, grę na instrumentach oraz liczne zabawy przy muzyce. W ten sposób kształtuje się wrażliwość muzyczna, której elementy tożsame są z elementami mowy.

A wszystko zaczyna się już w łonie matki, gdy dziecko słyszy pierwszy rytm bicia jej serca. Kolejne czynności mamy, taty dziecka, związane z opieką nad nim jak kołysanie, chodzenie z dzieckiem na rękach, również są rytmiczne i powtarzają się. Człowiek wpoczątkowym okresie swojego życia potrzebuje takiej stałości i przewidywalności by wkrótce zacząć tworzyć własne rytmy (np. czuwania, spania). Rytm, który sami sobie wyznaczamy, pozwala nam skupić uwagę na innych osobach, na tym co robią, mówią. Można by rzec, że potrzebujemy żyć, pracować w rytmie, który jest dla nas czymś pierwotnym i powinien być wykorzystywany w terapii, np. jąkania.

Logorytmika pozwala usprawnić mowę i język dziecka należy korzystając z możliwości jakie daje rytm. Poprawia koncentracje, pamięć słuchową, rozumienie relacji przyczyna – skutek, oraz ułatwia poszerzanie słownictwa. Mowa i muzyka mają wspólne, tak zwane suprasegmentalne cechy – dynamikę, rytm i intonację. Dlatego właśnie w ćwiczeniach logorytmicznych wykorzystujących muzykę i ruch, jednocześnie pracuję się nad mową, jej płynnością, akcentowaniem.

Jak ćwiczyć z dziećmi?

Najlepsze ćwiczenia to te, które dają najwięcej radości.

Można zastosować szereg zabaw ruchowych, w czasie których dzieci rytmizują swoją wypowiedź jednocześnie wykonując prosty układ ruchowy przy pomocy rąk, całego ciała. Układanie przez dzieci za pomocą kartoników z obrazkami, kasztanów, przedmiotów o tych samych kształtach pewnych wzorów, schematów pomaga im zrozumieć czym jest rytm i w jaki sposób sylabizować wyraz. W następnej kolejności dzieci same dopasowują wyrazy do rytmów, rytmy do słów.

W logorytmice ważny jest również śpiew, który ze względu na swoją prostą formę – piosenki, przyczynia się do łatwiejszego opanowywania płynnej mowy. Praca z rytmem powinna być nieodłącznym elementem usprawniania rozwoju dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, a także osób jąkających się, z nadpobudliwością psychoruchową. Jest też wspaniałą formą zabawy dla wszystkich dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym.

Najowocniejsza nauka to nauka przez zabawę.

Na rodzicach, nauczycielach i opiekunach spoczywa nie lada wyzwanie. Musimy nauczyć się mądrych zabaw z dziećmi. Takich, które wprowadzą je w dorosły świat, przekażą wiedzę, umiejętności. W dzisiejszej dobie, kiedy mamy mało czasu na wertowanie spiętrzonych stosów książek wspaniałą alternatywą są szkolenia. Właśnie na takie szkolenie z logorytmiki, organizowane przez NODN Cognitus zapraszam. Uczy najważniejszych treści związanych z logorytmiką, pokazuje jak wykorzystać obecną wiedzę naukowców w pracy z dzieckiem. Dzięki szkoleniu można poznać wspaniały świat rytmu i muzyki i zaprosić do niego swoje pociechy, podopiecznych a terapia i codzienne trudy staną się wspaniałą zabawą.

Autor: Małgorzata Kowalska

Udostępnij:

„Idą dzieci parami, tupią głośno nóżkami..” – czyli kilka słów o logorytmice w pracy z dzieckiem.

logo zd

W dzisiejszych czasach co raz więcej dzieci to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak w przyjemny i łatwy sposób wspomagać rozwój naszych pociech?

Sposobów i metod jest  tyle ilu nauczycieli. Jedną z nich jest logorytmika. Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, tak aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Elementy rytmiki zaczerpnięte są z koncepcji edukacji muzycznej metodą C. Orffa. Zgodnie z tą metodą słuch muzyczny dziecka jest stymulowany poprzez wspólne śpiewy, tanńce, grę na instrumentach oraz liczne zabawy przy muzyce. W ten sposób kształtuje się wrażliwość muzyczna, której elementy tożsame są z elementami mowy.

musica (2)

A wszystko zaczyna się już w łonie matki, gdy dziecko słyszy pierwszy rytm bicia jej serca. Kolejne czynności mamy, taty dziecka, związane z opieką nad nim jak kołysanie, chodzenie z dzieckiem na rękach, również są rytmiczne i powtarzają się. Człowiek wpoczątkowym okresie swojego życia potrzebuje takiej stałości i przewidywalności by wkrótce zacząć tworzyć własne rytmy (np. czuwania, spania). Rytm, który sami sobie wyznaczamy, pozwala nam skupić uwagę na innych osobach, na tym co robią, mówią. Można by rzec, że potrzebujemy żyć, pracować w rytmie, który jest dla nas czymś pierwotnym i powinien być wykorzystywany w terapii, np. jąkania.

Logorytmika pozwala usprawnić mowę i język dziecka należy korzystając z możliwości jakie daje rytm. Poprawia koncentracje, pamięć słuchową, rozumienie relacji przyczyna – skutek, oraz ułatwia poszerzanie słownictwa. Mowa i muzyka mają wspólne, tak zwane suprasegmentalne cechy – dynamikę, rytm i intonację. Dlatego właśnie w ćwiczeniach logorytmicznych wykorzystujących muzykę i ruch, jednocześnie pracuję się nad mową, jej płynnością, akcentowaniem.

14637002271_cf231eb46c

Jak ćwiczyć z dziećmi?

Najlepsze ćwiczenia to te, które dają najwięcej radości.

Można zastosować szereg zabaw ruchowych, w czasie których dzieci rytmizują swoją wypowiedź jednocześnie wykonując prosty układ ruchowy przy pomocy rąk, całego ciała. Układanie przez dzieci za pomocą kartoników z obrazkami, kasztanów, przedmiotów o tych samych kształtach pewnych wzorów, schematów pomaga im zrozumieć czym jest rytm i w jaki sposób sylabizować wyraz. W następnej kolejności dzieci same dopasowują wyrazy do rytmów, rytmy do słów.

W logorytmice ważny jest również śpiew, który ze względu na swoją prostą formę – piosenki, przyczynia się do łatwiejszego opanowywania płynnej mowy. Praca z rytmem powinna być nieodłącznym elementem usprawniania rozwoju dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, a także osób jąkających się, z nadpobudliwością psychoruchową. Jest też wspaniałą formą zabawy dla wszystkich dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym.

teacher-appreciation-gift-idea-high-five-printable-241x300

Najowocniejsza nauka to nauka przez zabawę.

Na rodzicach, nauczycielach i opiekunach spoczywa nie lada wyzwanie. Musimy nauczyć się mądrych zabaw z dziećmi. Takich, które wprowadzą je w dorosły świat, przekażą wiedzę, umiejętności. W dzisiejszej dobie, kiedy mamy mało czasu na wertowanie spiętrzonych stosów książek wspaniałą alternatywą są szkolenia. Właśnie na takie szkolenie z logorytmiki, organizowane przez firmę cognitus zapraszam. Uczy najważniejszych treści związanych z logorytmiką, pokazuje jak wykorzystać obecną wiedzę naukowców w pracy z dzieckiem. Dzięki szkoleniu można poznać wspaniały świat rytmu i muzyki i zaprosić do niego swoje pociechy, podopiecznych a terapia i codzienne trudy staną się wspaniałą zabawą.

M.S.

Udostępnij:

Dodaj komentarz