Multisensoryczna edukacja

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Wrocław 22 sierpnia 2021 r. (12:30 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • Kraków 5 września 2021 r. (12:30 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • Wrocław 12 września 2021 r. (12:30 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • Kraków 19 września 2021 r. (12:30 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • Gdańsk 26 września 2021 r. (12:30 - 15:30) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena – 220zł

  Adres Sali zostanie podany w późniejszym terminie.

  W przypadku zapisu jeszcze na inne szkolenie tego dnia: Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły i przedszkola do realizacji podstawy programowej – także w dobie nauczania zdalnego! cena 200 zł.

  Dla kogo: nauczycieli, wychowawców, pedagogów pracujących w przedszkolach i nauczaniu wczesnoszkolnym; organizatorów półkolonii i wyjazdów wakacyjnych, zimowych, zielonych szkół.

  Opis: Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.

  Cele/korzyści:

  Uczestnicy szkolenia:

  – pogłębią swoją wiedzę dotyczącą procesów uczenia się         

  – poznają sposoby angażowania wielu zmysłów w proces nauczania

  – dowiedzą się jak wykorzystać multisensoryczne aktywności w codziennej rutynie przedszkolnej lub szkolnej

  – poszerzą swój warsztat pracy o umiejętność projektowania zajęć z wykorzystaniem wielozmysłowej aktywności

  – zaprojektują multisensoryczny dzień dla wybranej grupy wiekowej

  Program – Jakie zagadnienia będą omawiane podczas tego szkolenia?

  Stożek Dale’a i cykl Kolba – kiedy dziecko uczy się najlepiej? Projektowanie ćwiczeń pozwalających na pełne zaangażowanie w zadanie każdego dziecka.

  Dziecięcy świat zmysłów. Budowanie doświadczeń multisensorycznych, budowanie uważności zmysłowej i sposoby na desensytyzaję w przypadkach nadwrażliwości na bodźce.

  Multisensoryczny dzień – jak realizować podstawę programową z wykorzystaniem metod wielozmysłowo angażujących?

  Projektowanie w grupach zajęć z wykorzystaniem pozananych metod pracy w tym: Elementów metody dobrego startu, ruchu rozwijającego, praca z chustą klanzy i trening autogenny shultza.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzący:

  Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia, właściciel firmy szkoleniowo – doradczej Win Your Life. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.