Terapeuta zmysłosensoryki z pasją

Program szkoleniowy został stworzony z myślą o opiekunach żłobka, nauczycielach, pedagogach, terapeutach, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy o nowe rozwiązania wspierające rozwój zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin  całkowicie za darmo!

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Terapeuty zmysłosensoryki z pasją” oraz w sposób profesjonalny poszerza swój warsztat pracy.

Realizacja szkoleń w formie zajęć on-line (25 godzin). Szkolenia  w formie stacjonarnej (5 godzin) / w tym egzamin/

Cele szkolenia:

  1. Poznanie szerokiego zakresu możliwości pracy z dzieckiem w zakresie zmysłów.
  2. Rozwijanie warsztatu pracy o nowe możliwości diagnozy i terapii zmysłów.
  3. Omówienie najważniejszych-bazowych zagadnień związanych z rozwojem dziecka w aspekcie przetwarzania sensorycznego i diagnozą jego potrzeb  w tym zakresie.
  4. Zapoznanie pracownika z kompleksowym programem wsparcia dziecka w zakresie integracji zmysłów na różnych etapach jego rozwoju.
  5. Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem dziecka.

Szczegółowy program szkoleń:

1.Zmysły człowieka a przetwarzanie sensoryczne – perspektywa pediatryczno-neurologiczna

 – Rozwój dziecka w zakresie zmysłów z perspektywy pediatry. Co zaobserwujesz podczas bilansu?

– Czy dieta ma wpływ na przetwarzanie bodźców? Co z tym cukrem?

– Szczepionki a rozwój dziecka.

2.Zmysł słuchu a przetwarzanie słuchowe w praktyce pedagogicznej.

– Rozwój słuchu dziecka z uwzględnieniem przetwarzania słuchowego. 

– Badania słuchu z perspektywy pedagoga – co warto wiedzieć.

– Funkcjonowanie dziecka z wada słuchu – próba diagnozy.

– Rozwiązania i możliwości terapeutyczne.

3.Wzrok a przetwarzanie wzrokowe w praktyce pedagogicznej.

– Rola wzroku w rozwoju dziecka i w gotowości szkolnej.

– Percepcja wzrokowa a trudności, które mogą powodować zahamowanie rozwoju.

– Co powinno niepokoić pedagoga w aspekcie percepcji wzrokowej.

– Możliwe rozwiązania terapeutyczne.

4. Zmysłoplastyka w pracy z dziećmi – twórcze inspiracje.

– Pomysły na wykorzystanie produktów domowego użytku oraz produktów spożywczych w  tworzeniu zajęć plastycznych oraz zabaw ogólnorozwojowych.

– Nowatorskie techniki plastyczne – jadalne farby, puszyste obrazy, metoda malowania dziesięcioma palcami.

-Omówienie i wykonanie przykładowych prac z podziałem na cel terapeutyczny prac.

 -Pomysły na prace plastyczne z wykorzystaniem metod integracji sensorycznej.

5. LogoSensoryka – jak angażować wszystkie zmysły do pracy i wspierać umiejętności komunikacyjne dziecka. 

– Jak wspierać rozwój mowy Małych Dzieci?

– Jak wspomagać komunikację Małego Dziecka?

– Jak przebiega rozwój Integracji Sensorycznej u Małego Dziecka?

– Jak logopedycznie i sensorycznie bawić się w grupie Dzieci i w pracy indywidualnej?

 

Efekty kształcenia:

1.Terapeuta  wzbogaca swoją wiedzę o holistyczne podejście do pracy z dzieckiem w  aspekcie edukacyjno-poznawczym, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka.

2.Terapeuta zdobywa wiedzę z zakresu szerokiej metodologii badania procesów rozwojowych dziecka oraz wsparcia jego rozwoju na poszczególnych etapach jego życia.

3.Terapeuta  poznaje szeroki wachlarz narzędzi i arkuszy  diagnostycznych, które wykorzysta w pracy z pacjentem.

4.Terapeuta nabywa umiejętności praktycznego i warsztatowego wsparcia dziecka w procesie rozwoju.

5.Terapeuta uzyskuje przygotowanie do podjęcia całościowej pracy z dzieckiem i jego rodziną, uwzględniając potrzeby wszystkich członków rodziny.

W terminie od 7 września 2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach placówki prywatne o charakterze edukacyjnym /pracodawca może zgłosić kadrę pedagogiczną, zespół pracowników na szkolenie/, indywidualne osoby pracujące w charakterze  nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, opiekunów oraz rodziców z terenu powiatu leszczyńskiego, woj. wielkopolskie. Uczestnik szkolenia zgodnie z wymogami powinien zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie powiatu leszczyńskiego.

W terminie od 15 września zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby indywidualne zamieszkałe na terenie woj . podlaskiego /meldunek nie jest wymagany, należy wskazać adres pod którym uczestnik aktualnie przebywa/

Osoby z województwa podlaskiego mogą zgłosić się od razu na 3 szkolenia.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?  Napisz maila i poproś o więcej informacji na adres  instytut@cognitus,pl

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.

Zgłoś się przez odpowiedni formularz znajdujący się w zakładce powiat leszczyński   Powiat Leszczyński lub woj.podlaskie Województwo podlaskie

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.