Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony
internetowej i usług internetowych cognitus.pl oznacza akceptację poniższych
warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza
Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także
innych technologii pojawiających się na stronie internetowej cognitus.pl.
Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki
Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem
poprzez adres e-mail: administrator@cognitus.pl

Wszelkie
dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie cognitus.pl nie
będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane nieuprawnionym osobom
trzecim.

Administrator
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego
Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie lub rozwój Strony.

§2

DEFINICJE

„Administrator”
Cognitus Katarzyna Świątkowska, ul. Dźwiękowa 16a, 02-857 Warszawa.
„Użytkownik”
każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona”
strona internetowa znajdująca się pod adresem cognitus.pl.
„Newsletter”
lub „usługa Newsletter”
oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą
elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie
listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o
wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu
widzenia Administratora,
„Umowa
usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter”
oznacza umowę pomiędzy
Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi
Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz.

§3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy
  znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują
  dane formularze.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz
  na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej
  od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub
  wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach
  oferowanych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści
  jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania
  ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie
  odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej
  Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i
  wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas
  nieokreślony.
 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł
  skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach
  formularzy znajdujących się na Stronie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w
  celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich
  profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik
  może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach
  marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
  internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym
  oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.
  Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub
  regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do
  osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą
  starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza
  przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: – KEI spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki
  wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w
  zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  1. udzielona przez Użytkownika zgoda
  2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4

FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na szkolenie – wymaga podania w odpowiednim formularzu
  danych niezbędnych do zgłoszenia na szkolenie (Imię, Nazwisko, adresu e-mail,
  telefon, dane księgowe płatnika). Pola te są obowiązkowe. Zgłoszenie oznacza,
  że zgadzasz się z Polityką prywatności.

  1. Jeżeli użytkownik wyrazi odrębną zgodę to uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania
   newslettera.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora.
  Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką
  Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany
  podać prawdziwe dane.
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest
  dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez
  wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać
  podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego
  2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
  3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji
   handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
  4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych
   i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w
   rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
   elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora
   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu,
   tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
   Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie
   z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony
 10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy
  Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów
  Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od
  Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić
  to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji,
  Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez
  przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres
  e-mail.

§6

KOMENTARZE

Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez
czytelników Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania
komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub
obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki
do innych stron.

§7

TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania
  podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych,
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy
   statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do
   analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do
   przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą
   stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej cognitus.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub
  działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora.
  Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w
  całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w
  sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
  plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.
  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem
  zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu cognitus.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu
   do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
   internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
   Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
   jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w
   jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
   ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu
  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session
  cookies
  ) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające
   korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki
   cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia
   bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
   uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające
   zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające
   „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
   Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające
   dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
   zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach
  oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
  czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
  zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
  obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
  Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej).
 8. Operator Serwisu
  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies
  zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców
  oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
  adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu
  przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty
polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska
i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Informacje o usługach
przedstawione na stronie cognitus.pl obowiązują od 1 września 2018 r.

Brak możliwości komentowania