Cyberbezpieczeństwo

Internet jest wykorzystywany przede wszystkim przez młodych ludzi, którzy większość czasu spędzają na byciu online. Medium to dynamicznie rozwija się stając się elementem życia społecznego, w którym młodzi szukają rozrywki, aktywności codziennych, kontaktu z rówieśnikami. Dlatego ważne jest, by zadbać o cyberbezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach rzadkością jest nastolatek, który potrafiłby obejść się bez dostępu do internetu. Często można usłyszeć, iż dzieci rodzą się już z „myszką” w ręku. Dlatego nie jest niczym zadziwiającym fakt, że zatarła się dla dzieci granica między światem rzeczywistym a wirtualnym. Dzieci odrabiają lekcje, rozmawiają, kontaktują się z rówieśnikami, rozwijają zainteresowania poprzez internet. Bieglej posługują się nowoczesnymi narzędziami technologii niż dorośli. Niepokojący jest fakt, iż dzieci / nastolatkowie przy pomocy tabletu / laptopa / telefonu komórkowego podłączonego do łącza internetowego potrafią zaspokoić swoje potrzeby w różnych obszarach życia. Internet otwiera wiele możliwość, ale również niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich jest zagrożenie spowodowanie nieodpowiednimi treściami względem wieku dziecka i jego świadomości. Wiele aplikacji podczas użytkowania wyświetla reklamy skierowane do dorosłych. Dorośli powinni zatem zwrócić uwagę na to w jakim obszarze dziecko bywa korzystając z internetu. Do tego powinien kontrolować, czy dziecko loguje się na różnego rodzaju portale, które wymagają podania danych osobowych, wieku, czy miejsca zamieszkania. Publikowanie szczegółowych informacji o sobie niesie za sobą cień niebezpieczeństwa w momencie kontaktu z obcymi ludźmi, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Nie zapominajmy również, że dzieci są bardzo ufne, dlatego łatwo uzyskać od nich wszelkie informacje. W zasobach internetu dzieci mogą napotkać się na treści nie przeznaczone dla nich, np. pornograficzne, szerzące nienawiść i nietolerancję, przemoc, oszustwa itp. Mają też możliwość nabycia niebezpiecznych narzędzi i usług poprzez zamówienie internetowe, czy też aplikacje. Istnieje szereg konkursów, formularzy, które dzieci wypełniają podając dane wrażliwe - w ten sposób mogą stawać się celem handlowców, którzy stosują nieuczciwe techniki marketingowe. Zdarza się również, że dzieci są uwodzone przez cyber-napastników, których celem jest spotkanie się w świecie rzeczywistym z dzieckiem.

Poza zagrożeniami jakie płyną z korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu, warto zwrócić uwagę na czynniki wpływające negatywnie na zdrowie dziecka. Są nimi np.:

- zagrożenia fizyczne tj. bóle głowy, nadgarstków, oczu, kręgosłupa jak i ogólne przemęczenie

- zagrożenia psychiczne tj. uzależnienie od internetu (bycia w świecie online), dystans i odsunięcie się od otoczenia i najbliższych

-  zagrożenia społeczne tj. poczucie anonimowości w Internecie, które powoduje poczucia swobody w sieci – częściej używane są wulgaryzmy, psychotechniki zaburzające prawidłową komunikację społeczną

- zagrożenia intelektualne tj. uznawanie wszystkich treści w intrenecie jako prawdziwe

- zagrożenia moralne tj. łatwy dostęp do treści pornograficznych

Ważna jest zatem pedagogizacja jak i edukacja medialna wychowawców oraz rodziców. Zauważany jest brak kompetencji komputerowych i internetowych u dorosłych. Często widoczna jest przepaść między umiejętnościami dziecka w obsłudze urządzeń elektronicznych i internetu w porównaniu do umiejętności dorosłych. A to sprzyja pogłębianiu się przepaści w relacjach. Dorosły przestaje być kompanem, partnerem czy przewodnikiem w tymże zakresie.  Jednak prawdą jest, że Internet stał się częścią nieodzowną naszego życia. To tu większość czasu spędza się, nie tylko na rozrywce, ale również pracując. Dlatego warto znać sposoby, które będą w stanie zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci.

Dzieciom należy ograniczać czas, w którym mogą korzystać z laptopa / telefonu komórkowego / internetu.  Należy określić zasady w jaki sposób i z jaką częstotliwością mogą korzystać z tych dóbr. Należy mieć przy tum na uwadze wiek dziecka sposoby i zasady wychowania dziecka, osobowość dziecka, jak i wzory osobowe korzystania z mediów (tzn. sposób w jaki korzystają pozostali domownicy z mediów oraz warunki – miejsce, w którym się z mediów korzysta). Bardzo ważne jest przestrzeganie ustalonych zasad.

O zagrożeniach jakie czyhają w Internecie warto wiedzieć, choć nie zawsze one nas dotyczą. Współczesnemu Wychowawcy jak i Rodzicom wiedza ta jest niezmiernie potrzebna, by mogli odróżnić potencjalne od realnych zagrożeń wiążących się z korzystaniem z zasobów Internetu.

Warto zadbać o cyberbezpieczeństwo swoje, bliskich oraz wychowanków.

Autor: mgr Karolina Prudło