Akademia Wychowawcy

🔴Akademia Wychowawcy🔴

 
BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA WYCHOWAWCÓW KLASY, ŚWIETLIC, PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY, DOMÓW DZIECKA I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Zdobądź 10 certyfikatów!

📅

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).
 
1. Tworzenie zespołu klasowego.
2. Współpraca z rodzicami.
3.Coaching, mentoring tutoring w pracy wychowawcy.
4.Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.
5.Budowanie pewności siebie.
6. Atrakcyjne godziny wychowawcze.
7.Motywowanie. Jak uczyć, by nauczyć?
8. Gry i zabawy rozwijające wszystkie zmysły.
9. Planszówki w edukacji
10. Jak pracować z dużą grupą zróżnicowaną wiekowo.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu

Zarejestruj się