Akademia Wychowawcy

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA WYCHOWAWCÓW KLASY, ŚWIETLIC, PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY, DOMÓW DZIECKA I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.
 
W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo proponowane terminy.
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).Odbędziecie Państwo wybrane szkolenia spośród poniższej listy. (Organizator zastrzega prawo doboru i zmiany szkoleń):
1. Tworzenie zespołu klasowego.
2. Współpraca z rodzicami.
3.Coaching, mentoring tutoring w pracy wychowawcy.
4.Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.
5.Budowanie pewności siebie.
6. Atrakcyjne godziny wychowawcze.
7.Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
8.Motywowanie. Jak uczyć, by nauczyć?
9. Gry i zabawy rozwijające wszystkie zmysły.
10. Planszówki w edukacji
11. Jak pracować z dużą grupą zróżnicowaną wiekowo.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe spotkanie z ekspertami. Celem spotkania jest konsultacja diagnozy, planu i raportu.
Projekt pokrywa wszystkie koszty poza dojazdem.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, pobierz dokumenty ze strony

Projekty

Wypełnij i odeślij na adres mailowy projekty@cognitus.pl