Akademia Trenera Postaw Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ !!!

Zdobądź 10 certyfikatów!
🔔"Akademia Trenera Postaw Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży"🔔
 
Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,
 
Szkolenia w ramach cyklu spotkań:
 
  1. Inteligencja emocjonalna wg D.Golemana.
  2. Jak rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka?
  3. Podstawy psychologii emocji
  4. Jak rozwijać samoświadomość i samoakceptację- podstawy budowania poczucia wartości dziecka.
  5. Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji
  6. Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej
  7. Techniki tworzenia postawy współpracy w grupie
  8. Samoregulacja
  9. Jak wspierać wrażliwe dzieci?
  10. Tworzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci.
 
* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.
 
Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
 
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .
 
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
 
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.
 
💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?
 
Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek