Akademia Terapeuty Karmienia

Bezpłatny projekt szkoleń dla neurologopedów i doświadczonych logopedów.

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

70 godzin dydaktycznych szkoleń oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

 Szkolenia w ramach projektu:

1. Diagnoza dziecka z zaburzeniami karmienia.
2. Wspieranie Rodziny Dziecka z zaburzeniami karmienia.
3. Złoty standard opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
4. Rodzaje zaburzeń karmienia.
5. Oswajanie responsywne- zasady.
6. Proces oswajania jedzenia.
7. Jak stawiać małe cele i kroki w terapii karmienia.
8. Presja – jak sobie z nią poradzić.
9. Samoregulacja w terapii karmienia.
10. Scenariusze zabaw oswajających.

Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się przez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz dalsze informacje.

Opis projektu

Zarejestruj się