Akademia Pedagoga/ Terapeuty

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA PEDAGOGÓW/TERAPEUTÓW!

Zdobądź 10 certyfikatów!
🔔Akademia Pedagoga /Terapeuty🔔
 
Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, logopedów, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 
📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,
 
Szkolenia w ramach cyklu spotkań:
 
1. Zabawa jako terapia - ćwiczenia na kreatywność i koncentrację
2. Arteterapia
3. Sensodydaktyka w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4. Zajęcia relaksacyjne
5.. Koloroterapia na zajęciach terapeutyczno rewalidacyjnych
6. Muzykoterapia
7. Terapia ręki
8. Bajkoterapia
9. Emocje dziecka z ZA
10. Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
 
* Organizator zastrzega możliwość modyfikacji szkoleń. Tematy mogą się różnić, zawsze jednak jest 10 szkoleń.
 
Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
 
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .
 
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
 
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.
 
💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu

Zarejestruj się