Akademia Pedagoga/ Terapeuty

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA PEDAGOGÓW/TERAPEUTÓW!

Zdobądź 10 certyfikatów!
🔔Akademia Pedagoga /Terapeuty🔔
 
Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, logopedów, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Termin: 13 -15.03 -27-29.03.2020 oraz 3-5.04 i 17-19.04 .2020 Warszawa.
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych, 2 weekendy (piątek od godz. 15 ,sobota godz. 9-19, niedziela godz.9-14)
oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,
 
Szkolenia w ramach cyklu spotkań:
 
1. Zabawa jako terapia
2. Arteterapia
3. Sensodydaktyka w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4. Tworzenie pomocy do zabaw rytmicznych i sensorycznych
5.. Koloroterapia na zajęciach terapeutyczno rewalidacyjnych
6. Logorytmika w pracy z dzieckiem
7. Terapia ręki
8. Bajkoterapia
9. Emocje dziecka z ZA
10. Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo.
 
* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.
 
Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
 
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .
 
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
 
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.
 
💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?
 
Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek
 
https://cognitus.pl/projekty/aktualne-projekty/proces-wspomagania-kompetencji-kluczowych/