Akademia Neurologopedy

Bezpłatny projekt szkoleń dla neurologopedów i doświadczonych logopedów.

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

Dwa zjazdy trwające po trzy dni:
📅Pierwszy zjazd on-line: 8- 10 stycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
08.01.2021 - godz. 17:30 - 20:00
09.01.2021 - godz. 09:30 - 13:30
10.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00
📅Drugi zjazd on-line: 195 - 17 lstycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
15.01.2021 - godz 18:00 - 20:30
16.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00
17.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00

Szkolenia w ramach projektu:

  1. Diagnoza neurologopedyczna.
  2. AAC - komunikacja alternatywna i wspomagająca.
  3. Czytanie uczestniczące w AAC.
  4. Afazja dziecięca,afazja osób dorosłych.
  5. SLI – specyficzne zaburzenia języka.
  6. NLP - programowanie neurolingwistyczne.
  7. Diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.
  8. Dyzartria.
  9. Dysfagia.
  10. Choroby neurodegeneracyjne. 

Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się przez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz dalsze informacje.

Opis projektu

Zarejestruj się