Akademia Nauczyciela

Zdobądź 10 certyfikatów!

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, żłobków oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Termin:

📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Odbędziecie Państwo wybrane szkolenia spośród poniższej listy:
1) Neurodydaktyka - nauczanie przyjazne mózgowi
2) Symptomy zaburzeń rozwojowych dzieci
3) Nauka czytania metodą sylabową.
4) Praca z dzieckiem z ryzyka dysleksji
5) Matematyka jest wszędzie -zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
6) Logorytmika
7) Animator zabaw
8) Sesnoterapia
9) „Bajkoterapia w pracy  z dzieckiem.”
10) "Kuferek małego artysty -plastyczne inspiracje.”

* Organizator zastrzega możliwość zmiany tytułów szkoleń  ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się poprzez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz wskazówki do dalszego działania.

 

 

Opis projektu

Zarejestruj się