Akademia Nauczyciela Montessori

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i dziecko

🔵Akademia Nauczyciela Montessori🔵

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zdobądź 10 certyfikatów!

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 
📅WARSZAWA: 23 – 25 października 2020 r. / 6 – 8 listopada 2020 r. (dwa zjazdy trwające po 3 dni)
Rozpoczęcie szkoleń, piątek: godz.15:00.
Zakończenie, niedziela: godz. 13:30.
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

 

Szkolenia w ramach cyklu spotkań:

1. ABC pedagogiki Marii Montessori
2. Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
3. Nauka czytania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
4. Nauka pisania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
5. Ortografia z elementami pedagogiki Marii Montessori
6. Gramatyka z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
7. Tworzenie pomocy dydaktycznych opartych o metodę Marii Montessori
8. Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem
9. Lekcje ciszy – zajęcia relaksacyjne
10. Edukacja kosmiczna – wychowanie kulturowe i przyrodnicze.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu