Akademia Nauczyciela Montessori

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i dziecko

🔵Akademia Nauczyciela Montessori🔵

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zdobądź 10 certyfikatów!

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 
Dwa zjazdy trwające po trzy dni:
📅Pierwszy zjazd on-line: 8 - 10 stycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
08.01.2021 - godz. 17:30 - 20:00
09.01.2021 - godz. 09:30 - 13:30
10.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00
📅Drugi on-line: 15 - 17 stycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
15.01.2021 - godz 18:00 - 20:30
16.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00
17.01.2021 - godz. 10:00 - 14:00
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Szkolenia w ramach cyklu spotkań:

1. ABC pedagogiki Marii Montessori
2. Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
3. Nauka czytania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
4. Nauka pisania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
5. Ortografia z elementami pedagogiki Marii Montessori
6. Gramatyka z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
7. Tworzenie pomocy dydaktycznych opartych o metodę Marii Montessori
8. Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem
9. Lekcje ciszy – zajęcia relaksacyjne
10. Edukacja kosmiczna – wychowanie kulturowe i przyrodnicze.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu