Akademia Logosensoryki

Bezpłatny projekt szkoleń dla neurologopedów i doświadczonych logopedów.

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

📅
 

Szkolenia w ramach projektu:

1. Rozwój mowy małego dziecka (0-6 lat).
2. Wspierania komunikacji małego dziecka.
3. Wprowadzenie do świata zmysłów.
4. Metody niedyrektywne w pracy z małym dzieckiem.
5. Samoregulacja dziecka- jak dbać o jej prawidłowy rozwój?
6. Jak rozpocząć pracę LogoSensoryczną z grupą dzieci?
7. LogoSensoryka na Lato.
8. LogoSensoryka na Jesień.
9. LogoSensoryka na Zimę.
10. LogoSensoryka na Wiosnę.

Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się przez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz dalsze informacje.

Opis projektu

Zarejestruj się