Akademia Dyrektora

➡Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekt szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów,przywódców edukacyjnych, liderów.
Termin:

oraz 8-10.05 i 22-24.05.2020

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych, 2 weekendy (piątek od godz. 15 ,sobota godz. 9-19, niedziela godz.9-14)
oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Odbędziecie Państwo wybrane szkolenia spośród poniższej listy:


Komunikacja interpersonalna

Asertywna komunikacja w pracy;
Jak budować zespół?
Konflikty w zespole-jak rozwiązywać i zapobiegać?
Budowanie autorytetu Dyrektora
Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników;
Docenianie i uznanie pracowników;
Współpraca z rodzicami w sytuacji trudnej;
Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Autodiagnoza własnego stylu działania i mocnych stron.

* Organizator zastrzega możliwość zmiany tytułów szkoleń  ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.


Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

https://cognitus.pl/…/proces-wspomagania-kompetencji-klucz…/

 

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się poprzez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz wskazówki do dalszego działania.

Opis projektu