Akademia Dyrektora

➡Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekt szkoleń dla dyrektorów, wicedyrektorów,przywódców edukacyjnych, liderów.

📅
 
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Odbędziecie Państwo wybrane szkolenia spośród poniższej listy:


1. Komunikacja interpersonalna
2. Asertywna komunikacja w pracy;
3. Jak budować zespół?
4. Konflikty w zespole-jak rozwiązywać i zapobiegać?
5. Budowanie autorytetu Dyrektora
6. Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników;
7. Docenianie i uznanie pracowników;
8. Współpraca z rodzicami w sytuacji trudnej;
9. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
10. Autodiagnoza własnego stylu działania i mocnych stron.

* Organizator zastrzega możliwość zmiany tytułów szkoleń  ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.


Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się poprzez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz wskazówki do dalszego działania.

Opis projektu

Zarejestruj się