Zajęcia w świetlicy szkolnej.

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.

 
🗓Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 250 zł
🕘Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00
 

Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

CELE SZKOLENIA:

- rozwijanie zainteresowań u dzieci,

- kształtowanie koncentracji uwagi, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód, staranności i spostrzegawczości

- rozwijanie samodzielnego myślenia

- zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks,

- Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- zapoznanie z metodami technik twórczego myślenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym 

- Zasady organizacji świetlicy. Plan pracy i rozkład dnia świetlicy.

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

  • Zdobędziesz umiejętności doboru oraz modyfikacji zabaw w celu rozwijania poszczególnych umiejętności
  • Poznasz ciekawe gry i zabawy
  • Nauczysz dzieci współdziałania w grupie
  • Nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod i zabaw
  • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia kursu