Zabawy z wyobraźnią – formy teatralne, drama i plastyka w codziennej pracy z dziećmi

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena: 250 zł  
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas 1-3 oraz instruktorów teatralnych.

Uczestnicy poznają całą gamę technik dramowych, których podstawą jest improwizacja. Opanują uniwersalne zabawy i ćwiczenia, w tym ruchowe, pantomimiczne i wspomagające tematy z programu nauczania, które staną się bazą do dalszych, indywidualnych pomysłów na prowadzenie zajęć i lekcji.

Program:

  • Wstęp teoretyczny - drama i teatr w edukacji
  • Instruktor i nauczyciel - czyli jak z uśmiechem i pasją prowadzić ciekawe zajęcia
  • Sztuka aktorska - jak wykorzystać ją w codziennej pracy z dziećmi
  • Uniwersalne stymulatory i rekwizyty - naucz się korzystać z otaczających nas pomocy
  • Zapoznanie z zabawami - ćwiczenia dramowe, teatralne oraz sensoryczno- plastyczne
  • Demonstracja zabaw

Weronika Krzciuk- ukończyła Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich, Historię Sztuki na UKSW, oraz Studium pedagogizacji przy UKSW. Od 12 lat pracuje jako instruktor teatralny w wielu przedszkolach i szkołach, prowadzi własną grupę teatralną. Jest prowadzącą warsztaty i szkolenia artystyczne.