Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 420 zł

Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów. Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Opis: Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Dzięki szkoleniu zdobędziesz umiejetnosci, które pomoga Tobie i Twoim podopiecznym:

 • w rozpoznawaniu treści przeżywanych emocji,
 • w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • poprawią koncentracji uwagi;
 • pohamują spontaniczne reakcje;
 • w przeżyciu pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
 • poprawią samooceny.

Podczas szkolenia, które opiera się na ćwiczeniach, grach, zadaniach, nabędziesz umiejętności niezbędne dla funkcjonowania Twoich podopiecznych. Są to m.in: zawieranie znajomości, słuchanie, zadawanie pytań, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowanie, mówienie komplementów, radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), odpowiednie reagowanie na zaczepki innych, pohamowanie własnych złośliwości, rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami, czekanie na swoją kolej i słuchanie polecenia do końca oraz ponoszenie konsekwencji swoich działań

Program szkolenia:

 1. Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
 2. Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
 3. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
 4. Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
 5. Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji.
 6. Programowanie semestralnej pracy z grupą.

Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marzena Leńczyk - Absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Trener Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów metody stosowanej analizy zachowani