Terapia ręki i stopy – I oraz II stopnia

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 550 zł

Zaświadczenie: Obejmuje informacje o stopniach kursu oraz informacje o uzyskaniu tytułu Terapeuty ręki.

Grupa docelowa: Logopedzi, pedagodzy specjalni, nauczyciele, specjaliści, rodzice, studenci, terapeuci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis: Kurs zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a motoryką w rozwoju dzieci.
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi metodami terapii ręki i stopy.
 • Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą ćwiczeń (np. arteterapeutycznych, ruchowych).
 • Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki i wspomagania pisania przy użyciu metod arteterapeutycznych.

Program kursu:

Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym zastosowaniem różnorodnych metod przekazu informacji oraz warsztatu praktycznego.

Program I stopień:

 1. Prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka w kontekście sprawności kończyny górnej;
 2. Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego w odniesieniu do funkcjonowania ręki;
 3. Podstawy anatomii i fizjologii ręki i stopy;
 4. Wpływ nieprawidłowej postawy na zaburzenia pracy ręki;
 5. Pozycja dziecka a sprawność motoryczna ręki;
 6. Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki;
 7. Wpływ dysfunkcji procesów integracji sensorycznej na rozwój manualny i grafomotoryczny;
 8. Rozwój chwytu i manipulacji - normy i zaburzenia rozwojowe;
 9. Prezentacja ćwiczeń usprawniających nieprawidłowości w chwycie pisarskim
 10. Omówienie zasad konstruowania programu terapii;
 11. Tworzenie ćwiczeń terapeutycznych w oparciu o potrzeby i możliwości podopiecznych;
 12. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki;
 13. Prezentacja arkusza obserwacji zdolności motorycznych- opracowanie własne.

Program II stopień:

 1. Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci;
 2. Prawidłowy przebieg terapii - jakich błędów unikać, gdzie szukać inspiracji;
 3. Podstawowe założenia ćwiczeń z dziećmi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 4. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych;
 5. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem;
 6. Analiza i ocena programów terapeutycznych autorstwa uczestników.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Małgorzata Kowalska - więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/