Szkolenie z wyobraźnią – zabawy fabularyzowane, drama, techniki plastyczne w codziennej pracy z dziećmi

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 450 zł

Opis: Uczestnicy poznają proste techniki, których podstawą jest improwizacja. Zyskają zbiór zabaw fabularyzowanych, ruchowych, plastycznych i teatralnych, które staną się bazą do tworzenia indywidualnych pomysłów na lekcje, zajęcia i wyjazdy wakacyjne. Każdy uczestnik otrzyma gotowe scenariusze, do wykorzystania w dowolnej formie pracy.

Program szkolenia:

  1. Wstęp teoretyczny: drama i improwizacja jako uniwersalna forma edukacji i zabawy
  2. Instruktor i nauczyciel, czyli jak z pasją prowadzić ciekawe zajęcia, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach podczas ich trwania.
  3. Worek instruktora, czyli uniwersalne i łatwodostępne materiały i rekwizyty - naucz się korzystać z ich pomocy.
  4. Praktyka - zapoznanie z zabawami ruchowymi, plastycznymi i improwizowanymi.

Prowadząca: Weronika Krzciuk- ukończyła Szkołę Aktorską Haliny i Jana Machulskich, Historię Sztuki na UKSW, oraz Studium pedagogizacji przy UKSW. Od 12 lat pracuje jako instruktor teatralny w wielu przedszkolach i szkołach, prowadzi własną grupę teatralną. Jest prowadzącą warsztaty i szkolenia artystyczne.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).