Szkolenia z zakresu zarządzania sobą w stresie dla kadry pedagogicznej

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest złamanie stereotypu związanego ze stresem i wypaleniem zawodowym. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które pozwolą im zniwelować negatywne skutki tych zjawisk przez co poprawią efektywność własnej pracy. Nabyte umiejętności pozwolą dostrzegać symptomy zbliżającego się wypalenia zawodowego a tym samym podejmować działania zapobiegawcze zanim wypalenie stanie się faktem.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

 • Wzrost świadomości swoich własnych obszarów wpływających na stres,
 • Wzrost umiejętności pracy nad niwelowaniem stresu zawodowego,
 • Wzrost umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego,
 • Wzrost umiejętności zapobiegania własnemu wypaleniu zawodowemu,
 • Wzrost umiejętności wykorzystania konkretnych technik odstresowujących

ZAPISZ SIĘ

FORMY I METODY PRACY:

Ze względu na proponowaną tematykę szkolenia oraz założone cele proponujemy realizację programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod w dużym stopniu nastawionych na interakcję, aktywność uczestników. Techniki te, odwołujące się do koncepcji aktywnego uczenia się opartego o doświadczenie, pozwalają z jednej strony na wymianę doświadczeń zawodowych uczestników (kontekst wiedzy),
a z drugiej – na przećwiczenie konkretnych kompetencji (kontekst umiejętności).

 • Prezentacje trenerskie
 • Testy z zakresu autodiagnozy
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praca w grupach
 • Dyskusje moderowane
 • Burze mózgów
 • informacje zwrotne

PLAN SZKOLENIA:

 1. Trening antystresowy.
 2. czym jest stres - istota zjawiska: mechanizm powstawania, przyczyny i objawy stresu,
 3. typy reakcji na stres i ich skutki,
 4. sposoby radzenia sobie ze stresem,
 5. praktyczna nauka diagnozy, profilaktyki i radzenia sobie ze stresem w zależności od sytuacji trudnej.
 6. Mój stres
 7. wpływ osobowości na stres,
 8. gdzie magazynuję stres w moim ciele,
 9. work-life balance,
 10. zarządzanie emocjami,
 11. moje poczucie kontroli,
 12. moje czynniki ochrony przed stresem,
 1. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego.
 2. przyczyny, objawy oraz czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
 3. kształtowanie zdrowego stylu życia jako strategia prewencji stresu zawodowego.
 4. Omówienie najbardziej znanych i sprawdzonych sposobów relaksacji oraz próba ich praktycznego zastosowania.
 5. progresywna relaksacja mięśni Jacobsona,
 6. metoda ośmiu kroków,
 7. ćwiczenia oddechowe,
 8. trening Autogenny Schulza,
 9. medytacja,
 10. techniki wizualizacyjne.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Zdobędą wiedzę nt. zjawiska stresu i jego potencjalnego wpływu na życie i zdrowie,
 • Zdiagnozują sytuacje stresogennych w życiu zawodowym,
 • Nabędą umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem wskutek praktycznego poznania technik antystresowych.

CZAS SZKOLENIA:  do ustalenia