Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego

Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, wykładowcy, pracownicy Wydziałów Oświaty i Wychowania

Zapisz się

Jak budować swój autorytet nauczyciela, nie stając się tyranem i zachowując dobry kontakt z podopiecznymi?

Jak stać się nauczycielem lubianym, ale i znanym z wysokich wymagań?

Jak zapewnić sobie posłuch klasy bez nastawienia jej wrogo przeciw sobie?

Tego wszystkiego dowiecie się Państwo na naszym szkoleniu.

OPIS SZKOLENIA

Na budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy składa się wiele czynników – ukończenie studiów pedagogicznych nie zapewnia posiadania autorytetu u uczniów, z którymi się pracuje. Do tego, aby być autorytetem dla podopiecznych, trzeba samodzielnie doprowadzić – często wytężoną własną pracą, a także poprzez podejmowanie wielu działań związanych z procesem wychowania.

Jeśli chcesz odbudować lub odnaleźć swój autorytet w oczach swoich i uczniów przyjdź na szkolenie, jest skierowane właśnie dla Państwa!

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest

 • Nabycie praktycznej wiedzy w budowaniu współczesnego modelu autorytetu nauczyciela
 • Nauka kształtowania własnego wizerunku i modelowania go w zgodzie z samym sobą.
 • Uzyskanie poprawy pewności siebie i wzmocnienie siły wewnętrznej w roli pedagoga.
 • Nauka asertywnego wyrażania oczekiwań, ustanawiania zasad i egzekwowania wykonania zadań przez uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie

 • Pojęcie autorytetu i jego rodzaje
 • Rola autorytetu
 • Czynniki kształtujące autorytet
 • Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości uczniówlider-grande
 • Podstawowe cechy i efekty pozytywnego wizerunku nauczyciela

Świadoma zmiana własnego wizerunku

 • Cechy autorytetu nauczyciela
 • Autorytet nauczyciela wobec uczniów, pedagogów i własnej rodziny
 • Szkoła jako miejsce do kreowania autorytetu nauczyciela
 • Kontrakt z klasą – jak powinien wyglądać, jak go zawrzeć, po co i kiedy
 • Zasady i reguły gry oraz konsekwencja w ich przestrzeganiu – uwarunkowania
 • Autoprezentacja i praca nad postrzeganiem postawy nauczyciela

Ćwiczenia praktyczne

 • Analiza transakcyjna
 • Wystąpienia nauczyciela wg. reguł analizy transakcyjnej
 • Praca nad językiem wspomagającym relacje z grupą
 • Elementy autoprezentacji
 • Granice osobiste
 • Kontakt wzrokowy, gestykulacja, postawa i inne elementy komunikacji niewerbalnej - praca z ciałem
 • Spójność autoprezentacji – kongruencja
 • Proces kontrolowania wywieranego wrażenia – pewność siebie
 • Jak radzić sobie ze wstydem, stresem i niepewnością podczas lekcji
 • Postawy asertywne i ich wykorzystanie w pracy z uczniem
 • Trening zachowań asertywnych w konkretnych sytuacjach z pracy nauczyciela – case study

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Poprawa, odbudowa lub nabycie swojego autorytetu nauczyciela
 • Naprawa stosunków z uczniami
 • Zwiększenie świadomości własnych możliwości i umiejętność wykorzystania ich w codziennej pracy
 • Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przydatne w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia