Sensoterapia

Dla kogo sensoterapia?

Dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów i terapeutów oraz osób mających do czynienia z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 280 zł  

Czas trwania: 9.00-15.00

Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania  metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Jak powszechnie wiadomo zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, rozwój  motoryki a także funkcje  poznawcze. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Szkolenie Sensoterapia zgodnie ze współczesnymi potrzebami edukacyjnymi, jest wzbogacone o skuteczne i kreatywne formy pracy, takie jak  jak wykorzystanie plastyki w ćwiczeniu zaburzeń integracjii sensorycznej, sensoterapia, terapia motoryki ręki, teoria uczenia motorycznego oraz ćwiczenia praktyczne związane między innymi z ruchem kreatywnym.

Pozdczas szkolenia Uczestnicy poznają metody pracy z uczniem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego czy z dyspraksją. Otrzymacie Państwo konkretne narzędzia, które można od razu zastosować w swojej pracy edukacyjnej.

Dowiecie się jak planować zajęcia i ćwiczenia wpierające rozwój dziecka zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i w domu.

Uczestnicy szkolenia:

-          Zdobędą wiedzę z zakresu głównych założeń teorii integracji sensorycznej

 • Poznają układy sensoryczne i ich znaczenie w rozwoju dziecka
 • Doświadczą technik radzenia sobie z wybranymi deficytami sensorycznymi
 • Dowiedzą się jak współpracować z rodzicami w zakresie integracji sensorycznej

Program szkolenia:

 • Wstęp do teorii integracji sensorycznej
 • Stadia rozwoju zmysłów i ich wspólnych zależności
 • Rodzaje układów sensorycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka
 • Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Sposoby radzenia sobie z deficytami sensorycznymi
 • Techniki wychowawcze wspierające rozwój małego dziecka
 • Ćwiczenia wspierające układ przedsionkowo-proprioceptywny, dotykowy i planowanie motoryczne
 • Strategie postępowania ułatwiające dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej rozwój w środowisku edukacyjnym
 • Katalog pomocy, narzędzi i ćwiczeń sensorycznychdo praktycznego wykorzystania podczas zajęć z dziećmi- wykorzystujące założenia arteterapii, terapii ręki, plastyki sensorycznej, zajęć ruchowych
 • Planowanie i organizacja zajęć z sensodydaktyki
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły
 • Zwykłe i niezwykłe "pomoce dydaktyczne" stosowane w sensodydaktyce
 • Bezpieczne gry i zabawy rozwijające zmysł proprioceptywny, dotyku, węchu, przedsiosnkowy i słuchu
 • Ćwiczenia obustronnej koordynacji,przekraczanie linii środkowej ciała i planowania motorycznego

Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

 • zna i potrafi przeanalizować podstawowe zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej
 • potrafi przeprowadzić wstępną diagnozę układów sensorycznych
 • umie dobrać odpowiednie ćwiczenia do danej dysfuncji układu sensoryczngo
 • samodzielnie konstruuje ćwiczenia z zastosowaniem sensoterapii, zmysłoplastyki i arteterapii
 • wykorzystuje w swojej pracy zdobytą wiedzę i umiejętności posługiwania się ruchem kreatywnym