Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w stresie i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

ODBIORCY SZKOLENIA: Kadra pedagogiczna

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

Cena: 280 zł

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest złamanie stereotypu związanego ze stresem i wypaleniem zawodowym. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które pozwolą im zniwelować negatywne skutki tych zjawisk przez co poprawią efektywność własnej pracy. Nabyte umiejętności pozwolą dostrzegać symptomy zbliżającego się wypalenia zawodowego a tym samym podejmować działania zapobiegawcze zanim wypalenie stanie się faktem.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:

 • wzrost świadomości swoich własnych obszarów wpływających na stres
 • zwiększenie umiejętności pracy nad niwelowaniem stresu zawodowego
 • wzrost umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego
 • wzrost umiejętności zapobiegania własnemu wypaleniu zawodowemu
 • zwiększenie umiejętności wykorzystania konkretnych technik odstresowujących
 •  

FORMY I METODY PRACY:

Ze względu na proponowaną tematykę szkolenia oraz założone cele proponujemy realizację programu z wykorzystaniem nowoczesnych metod w dużym stopniu nastawionych na interakcję, aktywność uczestników. Techniki te, odwołujące się do koncepcji aktywnego uczenia się opartego o doświadczenie, pozwalają z jednej strony na wymianę doświadczeń zawodowych uczestników (kontekst wiedzy), a z drugiej – na przećwiczenie konkretnych kompetencji (kontekst umiejętności).

 • Prezentacje trenerskie
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Praca w grupach
 • Dyskusje moderowane
 • Burze mózgów
 • Informacje zwrotne

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • Rzutnik i komputer
 • Arkusze ćwiczeń
 • Papier biały A4
 • Długopisy
 • Markery
 • Flipchart
 • Karty dialogowe

 

PLAN SZKOLENIA:

 1. Trening antystresowy
 2. czym jest stres - istota zjawiska: mechanizm powstawania, przyczyny i objawy stresu
 3. typy reakcji na stres i ich skutki
 4. sposoby radzenia sobie ze stresem
 5. praktyczna nauka diagnozy, profilaktyki i radzenia sobie ze stresem w zależności od sytuacji trudnej
 6. Mój stres
 7. wpływ osobowości na stres
 8. gdzie magazynuję stres w moim ciele
 9. work-life balance
 10. moje czynniki ochrony przed stresem
 11. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
 12. przyczyny, objawy oraz czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
 13. kształtowanie zdrowego stylu życia jako strategia prewencji stresu zawodowego
 14. Omówienie najbardziej znanych i sprawdzonych sposobów relaksacji oraz próba ich praktycznego zastosowania.
 15. progresywna relaksacja mięśni Jacobsona
 16. ćwiczenia oddechowe
 17. trening Autogenny Schulza
 18. medytacja
 19. techniki wizualizacyjne

 

PO SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • zdobędą wiedzę nt. zjawiska stresu i jego potencjalnego wpływu na życie
  i zdrowie
 • zdiagnozują sytuacje stresogenne w życiu zawodowym
 • nabędą umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem wskutek praktycznego poznania technik antystresowych

 

CZAS SZKOLENIA:  6 godzin zegarowych + godzinna przerwa obiadowa

 

O PROWADZĄCEJ SZKOLENIE:

Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach (ukończyła roczny trening coachingu opartego na potrzebach), trener. Terapeutka w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie - Mój Projekt”, “Przedsiębiorcza Uczelnia”, ”Nowe umiejętności – nowe możliwości”, “Otwarci na Jutro”.

Dotychczas przeprowadziła  ponad dwa godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, coachingu i terapii. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensi Institute, Akademią Leona Koźmińskiego i Centrum Pomocy Społecznej dla dzielnicy Śródmieście. Jest współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej PSYCHE INTITUTE.