Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-8
Opis szkolenia:
Szkolenie „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży” przeznaczone jest dla nauczycielki Szkół Podstawowych, przede wszystkich klas 4-8. Na szkoleniu poruszymy zagadnienia jak: Specyfika okresu dorastania; możliwe trudności; umiejętności społeczne, które mogą chronić przed uzależnieniem; jak młodzież rozumie termin uzależnienie; jakie są czynniki zagrażające; jak rozpoznać, że uczeń ma trudności; jak rozmawiać z uczniem; jak interweniować w sytuacjach trudnych.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 280 zł

Forma szkolenia:
- wykład
- ćwiczenia grupowe
- ćwiczenia indywidualne
- dyskusje
- materiały dydaktyczne

PROGRAM SZKOLENIA:
- Czym jest uzależnienie?
- Uzależnienia behawioralne a uzależnienia od zażywania substancji psychoaktywnych
- Jak młodzież definiuje uzależnienie?
- Charakterystyka okresu dorastania
- Znaczenie emocji oraz umiejętności ich wyrażania i radzenia sobie z nimi
- Czynniki zagrażające
- Czynniki chroniące
- Jakie umiejętności społeczne mogą pomóc w przeciwdziałaniu trudnościom
- Czym jest asertywność?

- Jakie sygnały mogą wskazywać, że uczeń ma trudności?
- Jak rozmawiać z uczniem?
- Gdzie można zgłosić się po pomoc?