Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Grupa docelowa: nauczyciele klas 4-8
Opis szkolenia:
Szkolenie „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży” przeznaczone jest dla nauczycielki Szkół Podstawowych, przede wszystkich klas 4-8. Na szkoleniu poruszymy zagadnienia jak: Specyfika okresu dorastania; możliwe trudności; umiejętności społeczne, które mogą chronić przed uzależnieniem; jak młodzież rozumie termin uzależnienie; jakie są czynniki zagrażające; jak rozpoznać, że uczeń ma trudności; jak rozmawiać z uczniem; jak interweniować w sytuacjach trudnych.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 280 zł

Forma szkolenia:
– wykład
– ćwiczenia grupowe
– ćwiczenia indywidualne
– dyskusje
– materiały dydaktyczne

PROGRAM SZKOLENIA:
– Czym jest uzależnienie?
– Uzależnienia behawioralne a uzależnienia od zażywania substancji psychoaktywnych
– Jak młodzież definiuje uzależnienie?
– Charakterystyka okresu dorastania
– Znaczenie emocji oraz umiejętności ich wyrażania i radzenia sobie z nimi
– Czynniki zagrażające
– Czynniki chroniące
– Jakie umiejętności społeczne mogą pomóc w przeciwdziałaniu trudnościom
– Czym jest asertywność?

– Jakie sygnały mogą wskazywać, że uczeń ma trudności?
– Jak rozmawiać z uczniem?
– Gdzie można zgłosić się po pomoc?