Nazywanie Świata – odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 550 zł

Cel szkolenia: Zapoznanie nauczycielek z Odimienną Metodą Nauki Czytania - innowacyjną metodę dotyczącą nauki czytania dla dzieci przedszkolnych. 

Opis: Odimienna Metoda Nauki Czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych. Pozwala na kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym. Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadzący gry i zabawy zachęca dziecko do odkrywania na drodze rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma. 

Program szkolenia:

 1.  Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania w/g dr Ireny Majchrzak - geneza powstania metody oraz uzasadnienie warunków, jakie muszą być spełnione w czasie prowadzenia nauczania.
 2. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych do pracy Metodą Odimienną.
 3. Rozpoznanie napisu własnego imienia, prowadzące do nauki czytania ze zrozumieniem:
  - dzieci po prezentacji wizytówek z imionami nabywają poczucie własnej wartości
  - dostrzegają różnice w kształcie liter
  - zauważają związek pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską.
 4. Składanie imion z liter umieszczonych w kopertach:
  - poznawanie struktury imienia własnego dziecka
  - wymiana kopert między dziećmi, przez co poznają strukturę imienia własnego - innego dziecka.
 5. Ściana pełna liter:
  - w otoczeniu dziecka pojawia się alfabet i wizytówki umieszczone w różnych częściach Sali
  - prezentacja alfabetu na imionach
  - gra w loteryjkę oraz „targ liter”.
 6. Nazywanie Świata – akt nadawania nazw przedmiotom znajdującym się w otoczeniu dziecka:
  - dopasowywanie nazw do zabawek i przedmiotów znajdujących się w sali, następnie rozszerza się zakres dotyczący domu, roślin, zwierząt, itd.
 7. Sesje czytania:
  - zastosowanie gier czytelniczych (dopasowanie podpisu do obrazka, stosowanie poleceń napisanych na kartkach).
 8. Prezentacja pomocy dydaktycznych uzupełniających ćwiczenia z nauki czytania, połączona ze szczegółowym opisem wykonania.
 9. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania.
 10.  Podsumowanie i odpowiedzi na pytania nauczycielek dotyczące pracy z dziećmi.
 11. Przekazanie pomocy dydaktycznych do powielania nagranych na płytkę CD.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Wanda Kostrzyńska – prekursorka zastosowania metody i edukator z uprawnieniami nadanymi przez dr Irenę Majchrzak - do prowadzenia szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania. Jest absolwentką pedagogiki przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletnią dyrektorką przedszkola w Warszawie. W czasie pracy zawodowej, zajmowała się również wprowadzaniem do pracy z dziećmi przedszkolnymi – Odimiennej Metody Nauki Czytania autorstwa Ireny Majchrzak. Jest pierwszą osobą w Polsce, która wprowadziła do pracy w przedszkolu nowatorską metodę nauki czytania. Opracowała pomoce dydaktyczne oraz sposób pracy i postępowania podczas stosowania odimiennej metody czytania, które następnie zostały zaakceptowane przez autorkę tej metody i włączone do opracowanego przez Panią Irenę Majchrzak – programu nauki czytania zaczynającego się od imienia własnego dziecka. Jest jedyną osobą w Polsce posiadającą pełną autoryzację i upoważnienie do prowadzenia szkoleń wydaną przez Panią Irenę Majchrzak.