Muzykoterapia – szkolenie stacjonarne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 6 listopada 2022 r. (09:00 - 16:00)
 • 💰Cena  420 zł  

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, medyków, grup zawodowych związanych z sytuacją pomagania, terapeutów innych dziedzin, zainteresowanych studentów.

  Opis: Poznanie zasad stosowania muzykoterapii i jej technik  daje możliwość włączenia jej do pracy własnej. Wzbogaca warsztat uczestników o nowe, kreatywne formy zajęć.  Pozwala na nowe, niestandardowe i atrakcyjne rozwinięcie dotychczas stosowanych metod. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzykoterapii a także przyczynić się do rozwoju własnego. Kurs w postaci warsztatów, z czynnym udziałem uczestników. Prowadzony w formie wykładu, rozmowy, słuchania i analizy, czynnego udziału w formach aktywnych. Zaleca się luźny strój.

  Program szkolenia:

  1. Geneza muzykoterapii.
  2. Funkcje muzykoterapii (profilaktyczna, edukacyjna, diagnostyczna,terapeutyczna).
  3. Warunki prowadzenia muzykoterapii.
  4. Metody, miejsca i formy zastosowania muzykoterapii.
  5. Rola dźwięków w życiu człowieka.
  6. Elementy dzieła muzycznego.
  7. Podstawy form muzycznych i literatury.
  8. Wybrane techniki muzykoterapeutyczne.
  9. Zasady używania materiału muzycznego w muzykoterapii.
  10. Kryteria doboru i programowania muzyki do terapii.
  11. Wprowadzenie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Marta Antoszewska – muzyk, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zainteresowanych grup zawodowych – psychologów, pedagogów, medyków, muzyków i studentów. Pracuje indywidualnie i grupowo. Specjalizuje się w zaburzeniach psychosomatycznych, nerwicowych, terapii stresu przewlekłego, napięć, obniżonego nastroju, bezsenności. Specjalistka od emocji w muzyce i programowaniu muzyki do terapii. Ekspert w mediach w dziedzinie muzykoterapii, autorka artykułów popularyzujących tę dziedzinę (www.muzykoterapia.com.pl)