Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem

Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 120 zł

OPIS SZKOLENIA

 Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzebą działania jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawić by Twoi wychowankowie, dzieci z Twojej placówki
• czuły się dobrze i bezpiecznie w grupie,
• potrafiły myśleć twórczo,
• dzieliły się swoimi doświadczeniami,
• były aktywne i chętne do pracy,
• potrafiły negocjować, współpracować itp.

CELE SZKOLENIA

Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi w pracy z małymi dziećmi. Poszerza wiedzę nauczycieli wychowania przedszkolnego o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-psychologicznej.
Pozwala zapoznać się z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi powstałymi na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia:

 • nauczania kreatywnego
 • dramy
 • pedagogiki zabawy
 • treningu myślenia twórczego
 • koncepcji efektywnego myślenia

PROGRAM

 • Interpretacja wierszy, bajek i piosenek za pomocą muzyki,ruchu i plastyki (metoda aktywnego słuchania Beti Strauss
 • Taniec ( zabawy taneczne rozwijające procesy twórcze dzieci )-Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R. Labana
 • Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.
 • Wykorzystanie metod arteterapii
 • Drama, pantomima, zamiana ról
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne - Burza mózgów
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami (FINGER - PAINTING)
 • Metoda Dobrego Startu opracowana przez M.Bogdanowicz

KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Uczestnicy

 • Zapoznają się z metodą obserwacji dzieci, aby uzyskać maksimum informacji o ich funkcjonowaniu,
 • Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
 • Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
 • Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.)