Metoda Dobrego Startu – sesja praktyczna – autorski program Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 600 zł

Godziny szkolenia:

 • sobota 9.00-18.00
 • niedziela 9.00-15.00

Cele szkolenia: Poznanie głównych założeń Metody Dobrego Startu:

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu – informacja
  o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce, terapii zaburzeń oraz we wczesnej edukacji.
 2. Przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie piosenki z publikacji Piosenki do rysowania.
 3. Przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie litery na podstawie piosenki z publikacji Od piosenki do literki cz. 1.
 4. Prezentacja wzorów graficznych oraz wierszyków i piosenek (wraz
  z ćwiczeniami ruchowo-słuchowo-wzrokowymi) z publikacji Piosenki do rysowania i Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków i 5-latków.
 5. Samodzielne układanie wzorów graficznych i odpowiadających im piosenek.
 6. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie piosenek i wierszyków oraz wzorów graficznych (liter)
  z publikacji Od piosenki do literki – cz. 1 i 2.
 7. Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

I Jakie są cele Metody Dobrego Startu?

 • Dla kogo jest przeznaczona Metoda Dobrego Startu?
 • Jak przebiegają zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu?
 • Jakie są warianty Metody Dobrego Startu?
 • Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
 •  Dlaczego Metoda Dobrego Startu jest skuteczna?

II Poznanie programów przeznaczonych do pracy Metodą Dobrego Startu:

 • Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 5-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do cyferki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 • Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki cz. 1 i 2, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E
 • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
 • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.

III Nabycie praktycznych umiejętności:

 • prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
 • samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
 • wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

 • Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. Społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.
 • Małgorzata Barańska – Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Od dwudziestu kilku lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, wprowadzając w życie wspólnie z innymi nauczycielami ideę SZKOŁA DLA WSZYSTKICH. Od dwudziestu lat uczy w klasach integracyjnych, do których uczęszczają wspólnie dzieci mające bardzo zróżnicowane możliwości i potrzeby. Od niemal dwudziestu lat prowadzi praktyczne szkolenia dla nauczycieli z zakresu Metody Dobrego Startu. Jest autorką i współautorką ponad pięćdziesięciu publikacji książkowych oraz kilkunastu artykułów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym przyznało jej odznakę "Przyjaciel dzieci autystycznych".