Logopedia w pigułce dla nauczycieli

Warsztaty są zbiorem wiadomości i praktycznych umiejętności dotyczących wspierania rozwoju mowy dziecka, profilaktyki logopedycznej, poznania przyczyn opóźnionego rozwoju mowy oraz sposobów przeciwdziałania im. Uczestnicy nauczą się oceniać sprawność i budowę aparatu artykulacyjnego oraz dowiedzą się jak go usprawniać.

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA:
Poszerzenie warsztatu pracy logopedy/nauczyciela wychowania przedszkolnego lub kształcenia zintegrowanego o zakres zajęć muzyczno- ruchowych wspierających rozwój mowy u dzieci.

Adresaci: nauczycieli i wychowawców żłobków, przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, początkujących logopedów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program:

  1. Rozwój mowy i jego opóźnienia
  2. Wspieranie rozwoju mowy od narodzin
  3. Profilaktyka logopedyczna w domu, żłobku, przedszkolu, szkole
  4. Ocena sprawności aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenia usprawniające
  5. Percepcja słuchowa a wychowanie słuchowe
  6. Podstawowe terminy logopedyczne w praktyce
  7. Jak czytać diagnozę logopedyczną
  8. Przygotowanie do wywołania głosek
  9. Nurtujące pytania - dyskusja