Kurs Trenerski masażu Shantali Special Care- szkolenie stacjonarne

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 2100 zł

Czas trwania

 • sobota 9.30-16.30;
 • niedziela 9.00- 15.30;
 • jest możliwość wzięcia udziału w superwizji online w dniu ustalonym z prowadzącą.

Cel szkolenia: Nauka indywidualnego wykonywania masażu Shantali Special Care w gabinetach, salonach SPA oraz samodzielnego prowadzenia szkoleń dla rodziców/opiekunów.

Korzyści: Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia kursów bazowych masażu Shantali Special Care. Uprawnia do prowadzenia zajęć z masażu w placówkach opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, na oddziałach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, Ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, Dziennych Centrach Aktywności, Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, a także w SPA.

Sprawdzenie umiejętności odbywa się w oparciu o przygotowanie materiału teoretycznego, a także w sposób praktyczny, podczas trwania całego kursu.

Grupa docelowa: pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki i pielęgniarki środowiskowe, lekarze), terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy. Szkolenie jest również dedykowane logopedom, fizjoterapeutom, psychologom i pedagogom a także położnym. 

Uczestnicy powinni wziąć ze sobą: 3 ręczniki, poduszeczkę, oliwkę do masażu, chusteczki nawilżające, matę gimnastyczną, rękawiczki jednorazowe.

Obowiązuje niekrępujący strój sportowy, warto mieć ze sobą dodatkową bluzę dresową.

Program szkolenia:

 1. Kontakt w masażu.
 2. Rola dotyku w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Techniki masażu specjalistycznego Special Care – masaż na perystaltykę.
 4. Masaż całościowy Special Care.
 5. Masaż segmentaryczny Special Care.
 6. Organizacja taśm mięśniowo-powięziowych.
 7. Relacje z przeprowadzonych działań.
 8. Omówienie zgłaszanych problemów (superwizja masażu).
 9. Powtórzenie technik masażu.
 10. Zapoznanie z metodyką prowadzenia masażu.
 11. Kontekst logopedyczny w masażu Special Care.
 12. Ewaluacja uczestników kursu prowadzona przez trenera.
 13. Rozdanie certyfikatów.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: mgr Ilona Brzozowska – Misiewicz -  nauczyciel masażu Shantali Special Care licencjonowany na Polskę; wykładowca akademicki /UG,  UMK, UKW,  WSB, PWSNS, SWPS/, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji z dziedziny logopedii, właścicielka firmy PROVITA Brzozowska – Misiewicz Ilona, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg.B. Padovan, ukończonych V modułów z superwizjami i refreshami,  terapeuta konduktywnej terapii manualnej Sanjo, ukończone III moduły.