Dziecko z nadpobudliwością ruchową

OPIS SZKOLENIA

Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 150 zł

W tym samym dniu odbywa się szkolenie - "Uczeń i przedszkolak z Zespołem Aspergera dla nauczycieli niebędących specjalistami", udział w dwóch szkoleniach - 250 zł.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

CELE:

- zapoznanie z symptomami nadmiernej pobudliwości oraz odróżnienie ich od zachowań typowych dla  wieku przedszkolnego

- zapoznanie z e strategiami postępowania z dziećmi nadpobudliwymi

- przedstawienie roli ćwiczeń kształtujących koncentrację i uważność

- zapoznanie z zabawami rozwijającymi inteligencję emocjonalną

PROGRAM

1.Charakterystyka nadmiernej pobudliwości.

2.Funkcjonowanie dziecka nadmierna pobudliwością w rodzinie i przedszkolu.

3.Strategie postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu

4.Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci.

5.Ćwiczenia  kształtujące koncentrację uwagi i pamięć.

6.Rola opowiadań relaksacyjnych.

7.Przykłady opowiadań relaksacyjnych.

8.Przykłady zabaw poprawiających radzenie sobie z impulsywnością.

9.Jak w najlepszy sposób zaspokoić potrzeby dziecka, uwzględniając jego deficyty.