Rehabilitacja dzieci i dorosłych korzystających z systemu implantu ślimakowego

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 250 zł
🕘Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Program szkolenia:

 1. Budowa i funkcjonowanie zmysłu słuchu
 2. Rodzaje i klasyfikacje uszkodzeń słuchu
 3. Badania słuchu (ze szczególnym uwzględnieniem odczytywania wyników audiometrii tonalnej)
 4. Implant ślimakowy (filmy instruktażowe, prezentacja urządzenia)
 • budowa systemu implantu ślimakowego
 • zasada działania implantu ślimakowego
 • procedura kwalifikacji do zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego
 • program opieki pooperacyjnej
 1. Rehabilitacja po operacji wszczepienia implantu ślimakowego (etapy ćwiczeń słuchowych)
 2. Terapia małego dziecka korzystającego z CI
 • podstawowe wyposażenie gabinetu surdologopedy
 • od czego zacząć pracę z małym dzieckiem?
 • w jaki sposób planować sesje terapeutyczne?
 • ćwiczenia na poszczególnych etapach rehabilitacji (część praktyczna – wspólne konstruowanie konspektów sesji terapeutycznych, w zależności od umiejętności słuchowych i językowych dziecka)
 • detekcja
 • dyskryminacja
 • identyfikacja
 • rozumienie mowy
 • rozumienie mowy na tle dźwięków zakłócających
 • Rehabilitacja dziecka implantowanego obustronnie
 • Pomoce do wykorzystania w terapii
 • Współpraca z rodzicami
 • Narzędzia do diagnozy i monitorowania postępów (test Linga, kwestionariusz Little Ears, KOZK)
 1. Terapia osoby dorosłej korzystającej z CI
 • propozycje ćwiczeń do wykorzystania w terapii na poszczególnych etapach
 1. Terapia osób z częściową głuchotą
 • specyfika grupy
 • odpowiedni dobór treningu słuchowego
 • propozycje ćwiczeń do wykorzystania w praktyce
 1. Terapia pacjentów z jednostronną głuchotą korzystających z CI
 • sposób organizowania treningu słuchowego
 • propozycja monitorowania czynionych postępów
 1. Wykorzystanie nowych technologii w terapii pacjentów implantowanych (telerehabilitacja)
   
   
ZAPISZ SIĘ

W przyszłym roku będziemy obchodzić 63 rocznicę wszczepienia pierwszego implantu ślimakowego na świecie oraz 28 rocznicę pierwszej tego typu operacji w Polsce. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Dziś implanty ślimakowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami, które umożliwiają słyszenie osobom z różnymi rodzajami głuchoty. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się niezwykły postęp w tej dziedzinie - wczesne wykrywanie wad słuchu, ogromny rozwój technologii, wprowadzenie nowych metod operacyjnych spowodowały, że obecnie jest to urządzenie dostępne dla wielu pacjentów - dzieci i dorosłych z obustronnym głębokim ubytkiem słuchu, z częściową głuchotą, z jednostronną głuchotą. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest ok. 10 tys. użytkowników implantów ślimakowych.

Dynamiczne zmiany w obszarze audiologii pociągają za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji również w zakresie rehabilitacji pacjentów po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Pacjenci ci wymagają odpowiedniej terapii, odpowiednio dobranych i przeprowadzonych ćwiczeń słuchowych, aby w pełni korzystać z możliwości, które stwarza to urządzenie. Terapia jednak powinna być dostosowana do możliwości i umiejętności danego pacjenta w zakresie słyszenia i mówienia oraz do specyfiki jego niedosłuchu.

Dzisiaj implanty ślimakowe wszczepiane są w ośrodkach w 11 miastach w Polsce (Warszawa, Kajetany, Poznań, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Lublin, Kraków, Wrocław), natomiast ciągle zdarza się, że pacjenci nie mają możliwości kontynuowania rehabilitacji blisko miejsca swojego zamieszkania – muszą pokonywać wiele kilometrów do ośrodka implantującego lub innego dużego miasta, gdzie znajdują fachową pomoc i wsparcie. Poniżej przytaczam tylko kilka przykładów na potwierdzenie tych słów, które pochodzą z grup dla rodziców dzieci niesłyszących.

Na różnych grupach tematycznych dla logopedów regularnie pojawiają się prośby o pomoc w zaplanowaniu działań terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu. Terapeuci nie czują się pewnie w tej dziedzinie, nie wiedzą jak zbudowany jest system implantu ślimakowego, jak działa, jaka jest procedura opieki pooperacyjnej, w jaki sposób jest ustawiany optymalny poziom pobudzenia elektrycznego dla danego pacjenta. Mają trudność w dostosowaniu i zaplanowaniu działań terapeutycznych w przypadku bardzo małego dziecka, albo osoby dorosłej, nie wiedzą jak poprowadzić terapię osoby z implantem przy jednostronnej głuchocie, kiedy komunikuje się werbalnie i słyszy drugim uchem.

Wobec powyższych informacji chciałabym zaproponować szkolenie skierowane głównie do logopedów i pedagogów mających pod opieką osoby korzystające z systemu implantu ślimakowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z podstawowymi informacjami dotyczącymi zmysłu słuchu - jego fizjologii i patologii, zdobycie wiedzy na temat badań słuchu, zapoznanie z budową i zasadą działania systemu implantu ślimakowego, uzyskanie informacji dotyczących rehabilitacji różnych grup pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego, wyposażenie uczestników w konkretne propozycje ćwiczeń, które ułatwią praktyczną realizację omawianych zagadnień.

 

Osoba prowadząca: mgr Joanna Ćwiklińska - surdologopeda, pedagog specjalny. Od ponad 10 lat pracuje w Klinice Rehabilitacji w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rożnymi uszkodzeniami słuchu po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o zasięgu krajowym i zagranicznym. Autorka i współautorka artykułów naukowych poświęconych rehabilitacji osób korzystających z systemu implantu ślimakowego.