Warsztat pracy terapeuty AAC

Brak zaplanowanych szkoleń
 
💰Cena: 550 zł

Odbiorcy: Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi, nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, rodzice dzieci z problemami w komunikacji.

Opis: Na szkoleniu dowiesz się jak wprowadzać komunikację alternatywną i wspomagającą, jak tworzyć tablice komunikacyjne kontekstowe, uczestnictwa, jak stworzyć perfekcyjną książkę, czyli pomoc osobistą dziecka, dzięki której w sposób funkcjonalny będzie mogło komunikować się z otoczeniem. Uzyskasz informacje, czym są nowe technologie i jak je możemy wykorzystać w pracy z komunikacją alternatywną i wspomagającą. Zapoznasz się z techniką czytania uczestniczącego. Poznasz strategie wizualne, które możesz wprowadzić w pracy indywidualnej oraz grupowej.

Cele: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy wprowadzania metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z osobami z problemami w komunikacji.

Szkolenie stacjonarne z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej pt. „Warsztat pracy terapeuty AAC” to doskonały sposób na podnoszenie kwalifikacji z tego zakresu. Dowiesz się, czym jest AAC i jak może wspomóc dziecko, bądź osobę dorosłą w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Szkolenie pomoże ci znaleźć odpowiedź jak zacząć wprowadzać komunikację alternatywną i wspomagającą.

Program szkolenia:

 1. Brak możliwości porozumiewania i co dalej.
 2. AAC, czyli co?
 3. Czynniki warunkujące prawidłową komunikację z dzieckiem używającym AAC.
 4. Od czego zacząć wprowadzać AAC?
 5. Przykłady pomocy AAC, czyli pomoce oparte na niskiej technologii.  Propozycje rozwiązań dostosowane do użytkownika AAC. Pomoce oparte na wysokiej technologii, czyli co jest dostępne na rynku – przegląd.
 6. Oprogramowania wspomagające komunikację, czyli jakie?
 7. Urządzenia zastępujące mysz komputerową; czy też zabawki przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami).
 8. Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania, czyli wszystko o eyetrackingu.
 9. Komunikatory - przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.
 10. Plany dnia i aktywności, ścianka komunikacyjna - propozycje rozwiązań.
 11. Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i zasady tworzenia KSIĄŻKI OSOBISTEJ. Dobór słownictwa. Najczęstsze błędy dot. pomocy osobistej.
 12. Zasady i istota techniki czytania uczestniczącego: przegląd dostępnych na rynku książek do czytania uczestniczącego; książki autorstwa własnego.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do pakietu materiałów szkoleniowych w postaci linków do dysku google, pomoce w PDF (autorskie kwestionariusze dotyczące słownictwa potrzebnego do stworzenia książki osobistej, przykładowe strategie wizualne np. ciągi czynności, znaki graficzne do planu aktywności, harmonogramy, tablice komunikacyjne, książki do czytania uczestniczącego itp.).

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Joanna Pachutko - Pedagog specjalny, arteterapeuta, logopeda, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta ręki. Od 13 lat związana jest z publiczną oświatą, pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym nr 1 w Suwałkach. Założycielka Centrum Edukacji i Komunikacji w Suwałkach. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Policealne Studium Medyczne w Suwałkach. Współpracująca i mająca pod opieką placówki w Polsce, prowadząca szkolenia i superwizje dla nauczycieli, terapeutów we wdrażaniu metod komunikacji alternatywnych i wspomagających na terenie placówek. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, turnusy komunikacyjne dla pacjentów z całej Polski. Głównym nurtem pracy jest komunikacja alternatywna i wspomagająca.