Trening karmienia logopedycznego od podstaw – podejście praktyczne (diagnoza – strategie terapeutyczne – warsztat)

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 650zł

Odbiorcy: Szkolenie dla logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących z wyzwaniami w karmieniu i jedzeniu. Szkolenie traktuje temat karmienia logopedycznego od podstaw.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie od podstaw z wiedzą dotyczącą zaburzeń karmienia oraz sensoryczno-motorycznych trudności w karmieniu,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu diagnozy dziecka z wybiórczością pokarmową,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu wdrażania strategii terapeutycznych dotyczących karmienia i jedzenia,
  • poznanie aktualnych możliwości wykorzystania pomocy terapeutycznych do karmienia.

Program szkolenia:

1. Wywiad – najważniejsze pytania. O co zapytać rodzica – jak analizować?

2. Kim jest niejadek? Diagnoza różnicowa trudności w karmieniu i jedzeniu – norma czy wyzwanie? Neofobia pokarmowa/Wybiórczość pokarmowa/Nadwrażliwość sensoryczna/ARFID

3. Rozwój umiejętności pokarmowych od 0 do 6 orku życia w kontekście diagnozy logopedycznej.

4. Jak przeprowadzić diagnozę logopedyczną dziecka z wyzwaniem żywieniowym?

5. Strategie i ścieżki terapeutyczne:

- jakie metody wybrać?

- co zmienić w środowisku dziecka i rodziny? Czy mam na nie wpływ?

- wsparcie specjalistów, ale jakich?

6. Akcesoria w terapii karmienia, od jakiej łyżeczki i kubeczka zacząć terapię?

7. Strategie wsparcia dziecka i rodziny – jak pomóc z perspektywy logopedy, terapeuty?

Materiały szkoleniowe - Uczestnik otrzyma:

  • bogate materiały szkoleniowe,
  • dostęp do arkusza wywiadu z rodzicem, arkusza diagnostycznego,
  • uzyska strategie terapeutyczne do pracy z pacjentem.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące:

  • Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath i Bobath Baby.
  • Aleksandra Kaczyńska - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta NDT-Bobath.