Terapia oddechowa

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 1090 zł 
 • Dzień 1: 08:30-17:15
 • Dzień 2: 08:00-12:45

Grupa docelowa oraz wymagania względem uczestników: Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki  - minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego (preferowana neurologia i pulmonologia)

Cel szkolenia: W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.

Uczestnicy powinni wziąć ze sobą: matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk.

Program szkolenia:

 1. Anatomia i fizjologia organów oddechowych i oddychania; wymiana gazów
 2. Choroby układu oddechowego
 3. Diagnostyka terapeutyczna
 4. Metody terapeutyczne: przedstawienie podstawowych koncepcji terapeutycznych
 5. Postepowanie terapeutyczne:
 • cele, wskazania i przeciwwskazania
 • podstawy terapeutyczne
 • pozycje wyjściowe (ćwiczenia w grupie, plenum)
 • uciskanie manualne (kompresja, ćwiczenia w grupie, plenum)
 • terapia cieplna (aplikacje ciepła, demonstracja)
 • praktyka terapii oddechowej (praktyka terapii oddechowej w pozycji brzusznej, pozycji bocznej i leżącej - demonstracja, ćwiczenia w parach)

    6. Zakres zastosowań terapii oddechowej.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES, VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.