Sygmatyzm i rotacyzm w pracy logopedy – podejście praktyczne

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 350 zł
 
Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do początkujących  logopedów, którzy chcą poszerzyć wiedzę  i umiejętności z zakresu terapii wad wymowy związanych z nieprawidłową artykulacją głosek szumiących i głoski r.
 
Opis: Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest zapoznanie uczestników  z technikami pracy logopedycznej wpływającymi na prawidłową realizację głosek szeregu szumiącego i głoski „r”.
 
Program szkolenia:
 1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój artykulacji: funkcje prymarne (ssanie, żucie, gryzienie), rozwój psychomotoryczny, budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu).
 2. Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
 3. Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne)
 4. Przygotowanie do wywołania głosek szeregu szumiącego i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
 5. Techniki wywoływania głosek – praktyka.
 6. Utrwalanie prawidłowej wymowy – praktyka.
 7. Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.
 8. Każdy uczestnik otrzymuje materiały informacyjne.

Korzyści -Uczestnicy szkolenia:

 • poznają obszary diagnozy logopedycznej
 • będą potrafili dokonać oceny dysfunkcji miofunkcjonalnych i ich wpływu na kształtowanie się nieprawidłowości artykulacyjnych
 • zaplanują proces terapii logopedycznej i dobiorą stosowne ćwiczenia
 • wykorzystają poznane techniki pracy w procesie terapeutycznym sygmatyzmu i rotacyzmu

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca:  Anna Sowała-Rembielak  – wiecej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/