Pozycja spoczynkowa języka

 

🗓Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 350 zł
 
📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).
 
Program szkolenia:
  1. Warunki wywołania i utrwalania głosek: oddech, pozycja spoczynkowa języka, połykanie;
  2. Pozycja ciała w terapii logopedycznej;
  3. Oddychanie:

– przyczyny oddechu ustami;

– skutki oddechu ustami;

– metody pracy przy oddechu ustami ;

systemy stymulatorów MFS w terapii toru oddechowego – prezentacja metody i wkładek;

  1. Pozycja spoczynkowa języka:

– prawidłowa pozycja spoczynkowa języka;

– warunki prawidłowej pozycji spoczynkowej języka;

– ćwiczenia pozycji spoczynkowej języka;

– utrwalanie pozycji spoczynkowej języka;

  1. Połykanie:

– rodzaje nieprawidłowego połykania;

– prawidłowe połykanie – ćwiczenia praktyczne;

 

Prowadzący: Karolina Kuna – logopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji, autorka publikacji, autorka warsztatów pracy z dziećmi dla rodziców i specjalistów.
 

Proszę zabrać wygodny strój  oraz lusterka i patyczki do uszu.