Pomoc dziecku, młodej, dorosłej osobie z jąkaniem

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 28 października 2023 - 29 października 2023 r. (09:00 - 14:00)
 • 💰Cena – 900zł

  • sobota 9-18
  • niedziela 9-14

  Odbiorcy: Szkolenie dla logopedów, psychologów, nauczycieli, rodziców

  Opis: Szkolenie warsztatowe dla osób, chcących skutecznie i właściwie pomagać osobom z jąkaniem (dzieciom, ich rodzicom oraz młodym i dorosłym osobom jąkającym. Podczas szkolenia będą przekazane podstawowe treści na temat jąkania i problemów osób z jąkaniem oraz przede wszystkim każdy uczestnik przepracuje niektóre z technik pomocy terapeutycznej – warsztatowo.

  Cele szkolenia:

  • Przekazanie ważnych informacji z tematyki problemów i pomocy osobom z jąkaniem;
  • Wskazanie na metody terapii osób jąkających się;
  • Dostarczenie wielu narzędzi pomocy osobom z jąkaniem;
  • Warsztatowe przepracowanie niektórych metod terapii np. Charls’a van Ripera; Zofii Engiel, metody holistycznej; relaksacyjnej i innych znanych mi metod i technik.

  Program szkolenia:

  1. Czym jest jąkanie u dzieci?  Zacinanie, niepłynność, szybka mowa itp.
  2. Reakcje na jąkanie dziecka – rodziców, najbliższego otoczenia, nauczycieli, rówieśników.
  3. Czego nie należy robić, gdy dziecko jąka się? Co należy robić, gdy dziecko jąka się?
  4. Akceptacja dziecka z jąkaniem.
  5. Propozycje ćwiczeń dla dziecka (2-3 –letniego) z jąkaniem.                                          
  6. Propozycje ćwiczeń dla dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  7. Jak ma sobie radzić dziecko w przedszkolu, w szkole, czy na placu zabaw, kiedy inni mu dokuczają, wyśmiewają się z niego itp.? Czy dziecko z jąkaniem ma się czegoś obawiać, gdy idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej? Jak może pomóc rodzic, nauczyciel, logopeda, psycholog?
  8. Grupa wsparcia dla rodziców i pomoc dla nauczycieli dzieci jąkających się. Różne formy pomocy dzieciom z jąkaniem oraz ich rodzicom i nauczycielom.
  9. Ćwiczenia warsztatowe – pomoc dziecku, młodej i dorosłej osobie z jąkaniem.

  Korzyści – Uczestnik szkolenia:

  • Nabędzie wied zę i umiejętności na temat jąkania i pomocy dziecku z jąkaniem;
  • Otrzyma konkretne narzędzia pomocy osobie jąkającej się oraz wiedzę o dostępnych formach pomocy;
  • Odczuje wsparcie i swoją sprawczość; uświadomi sobie, że nie jest sam ze swoim problemem;
  • Nabierze nieco dystansu do jąkania;
  • Nabędzie umiejętności pomocy osobom jąkającym się w tym dzieciom i jego rodzicom;
  • Pozbędzie się lęku przed osobą z jąkaniem i swojej bezradności wobec pomocy osobom z jąkaniem.

  Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma materiały do terapii: dzieci, młodych i dorosłych osób z jąkaniem. Opracowane ćwiczenia dla dzieci; młodej osoby i dorosłej z jąkaniem; plany krótko i długoterminowej terapii. Na zakończenie Szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Róża Sobocińska – logopeda – neurologopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się; emisji i  higieny głosu; wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagog i terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; Była wykładowcą na podyplomowych studiach UMK w Toruniu. Jest managerem podyplomowych studiów – LOGOPEDIA- Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autorka wielu publikacji z tematyki m.in. o komunikacji osób z jąkaniem, czy z obszaru profilaktyki jąkania. Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się i  dyslektyczną. W  terapii jąkania stosuje metodę kompleksową z podejściem holistycznym. 25  lat prowadziła grupową i indywidualną terapię na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem (dzieci wraz z rodzicami; młodzież z jąkaniem) oraz była współzałożycielem i opiekunem spotkań Klubu J w Toruniu. Praca zawodowa: Oddział Foniatryczny w Toruniu, szkoła, przychodnia lekarska, wykładowca na uczelni,  gabinet prywatny. Zainteresowania: fascynacja: wędrówki górskie; psychologia, psychoterapia.