Pomoc dziecku, młodej, dorosłej osobie z jąkaniem

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 900zł

 • sobota 9-18
 • niedziela 9-14

Odbiorcy: Szkolenie dla logopedów, psychologów, nauczycieli, rodziców

Opis: Szkolenie warsztatowe dla osób, chcących skutecznie i właściwie pomagać osobom z jąkaniem (dzieciom, ich rodzicom oraz młodym i dorosłym osobom jąkającym. Podczas szkolenia będą przekazane podstawowe treści na temat jąkania i problemów osób z jąkaniem oraz przede wszystkim każdy uczestnik przepracuje niektóre z technik pomocy terapeutycznej – warsztatowo.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie ważnych informacji z tematyki problemów i pomocy osobom z jąkaniem;
 • Wskazanie na metody terapii osób jąkających się;
 • Dostarczenie wielu narzędzi pomocy osobom z jąkaniem;
 • Warsztatowe przepracowanie niektórych metod terapii np. Charls’a van Ripera; Zofii Engiel, metody holistycznej; relaksacyjnej i innych znanych mi metod i technik.

Program szkolenia:

 1. Czym jest jąkanie u dzieci?  Zacinanie, niepłynność, szybka mowa itp.
 2. Reakcje na jąkanie dziecka - rodziców, najbliższego otoczenia, nauczycieli, rówieśników.
 3. Czego nie należy robić, gdy dziecko jąka się? Co należy robić, gdy dziecko jąka się?
 4. Akceptacja dziecka z jąkaniem.
 5. Propozycje ćwiczeń dla dziecka (2-3 –letniego) z jąkaniem.                                          
 6. Propozycje ćwiczeń dla dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 7. Jak ma sobie radzić dziecko w przedszkolu, w szkole, czy na placu zabaw, kiedy inni mu dokuczają, wyśmiewają się z niego itp.? Czy dziecko z jąkaniem ma się czegoś obawiać, gdy idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej? Jak może pomóc rodzic, nauczyciel, logopeda, psycholog?
 8. Grupa wsparcia dla rodziców i pomoc dla nauczycieli dzieci jąkających się. Różne formy pomocy dzieciom z jąkaniem oraz ich rodzicom i nauczycielom.
 9. Ćwiczenia warsztatowe - pomoc dziecku, młodej i dorosłej osobie z jąkaniem.

Korzyści - Uczestnik szkolenia:

 • Nabędzie wied zę i umiejętności na temat jąkania i pomocy dziecku z jąkaniem;
 • Otrzyma konkretne narzędzia pomocy osobie jąkającej się oraz wiedzę o dostępnych formach pomocy;
 • Odczuje wsparcie i swoją sprawczość; uświadomi sobie, że nie jest sam ze swoim problemem;
 • Nabierze nieco dystansu do jąkania;
 • Nabędzie umiejętności pomocy osobom jąkającym się w tym dzieciom i jego rodzicom;
 • Pozbędzie się lęku przed osobą z jąkaniem i swojej bezradności wobec pomocy osobom z jąkaniem.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma materiały do terapii: dzieci, młodych i dorosłych osób z jąkaniem. Opracowane ćwiczenia dla dzieci; młodej osoby i dorosłej z jąkaniem; plany krótko i długoterminowej terapii. Na zakończenie Szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Róża Sobocińska - logopeda – neurologopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się; emisji i  higieny głosu; wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagog i terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; Była wykładowcą na podyplomowych studiach UMK w Toruniu. Jest managerem podyplomowych studiów – LOGOPEDIA- Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autorka wielu publikacji z tematyki m.in. o komunikacji osób z jąkaniem, czy z obszaru profilaktyki jąkania. Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się i  dyslektyczną. W  terapii jąkania stosuje metodę kompleksową z podejściem holistycznym. 25  lat prowadziła grupową i indywidualną terapię na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem (dzieci wraz z rodzicami; młodzież z jąkaniem) oraz była współzałożycielem i opiekunem spotkań Klubu J w Toruniu. Praca zawodowa: Oddział Foniatryczny w Toruniu, szkoła, przychodnia lekarska, wykładowca na uczelni,  gabinet prywatny. Zainteresowania: fascynacja: wędrówki górskie; psychologia, psychoterapia.