Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 21 października 2023 - 22 października 2023 r. (10:00 - 16:00)
 • 💰Cena 849 zł

  Godziny spotkań: sobota 10-17, niedziela 9-16.
  Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.

  Program szkolenia:

  1. Rozwój motoryczny jamy ustnej.
  2. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje.
  3. Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA.
  4. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy.
  5. Ocena zakresu i jakości ruchomości w stawach żuchwowo-skroniowych.
  6. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej.
  7. Terapia: reedukacja nerwowo-mięśniowa, mioterapia.
  8. Ankyloglossia:
  • definicje i klasyfikacja medyczna,
  • metody badawcze w różnych grupach wiekowych,
  •  kompensacje wynikające z ankyloglossii,
  •  wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka oraz żuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych),
  •  ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowania pokarmów), wymowa,
  •  standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przed wykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej.

  Uczestnicy powinni wziąć ze sobą: płyn do dezynfekcji, rękawiczki chirurgiczne (najlepiej bez lateksu), lusterka, linijki krótkie, w razie potrzeb latarkę (chyba że mają w telefonie).

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Ewelina Mendala-Kwoczek – Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego – holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich. Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze – mama Antka i Szymona. „Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację. Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu. Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności”.