Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce – holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 850 zł  

Godziny:

 • I dzień teoretyczne szkolenie on-line: godz. 19:00-21:00
 • II dzień praktyczne szkolenie stacjonarnie: godz. 9:00-17:00

Opis: Szkolenie skierowane jest do Terapeutów chcących rozwijać się w zakresie pracy miofunkcjonalnej z kompleksem orofacjalnym. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowanie techniki pracy z całym ciałem oraz połączenie pracy ciała z kompleksem oralnym – wzajemne zależności.

Odbiorcy: logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności o nowe techniki pracy z kompleksem ustno-twarzowym.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie Uczestników z technikami pracy w obszarze orofacjalnym,
 • nabycie umiejętności z zakresu anatomii palpacyjnej,
 • wykorzystanie wspomagających sposobów pracy z pacjentem.

Program szkolenia:

 1. Masaż logopedyczny, stymulacje ustno-twarzowe i terapia manualna  – wprowadzenie.
 2. Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie pracy manualnej, masażu i stymulacji orofacjalnych.
 3. Masaż manualny wpływający na poprawę motoryki ustno-twarzowej – od czego zacząć, procedura, wskazania i możliwości.
 4. Zastosowanie podstawowych technik powięziowych FDM i terapii wisceralnej.
 5. Leczenie dysfunkcji w obrębie twarz i szyi.
 6. Zastosowanie metody powięziowej w praktyce – diagnoza i leczenie przeprowadzone na pacjencie.
 7. Wpływ terapii manualnej na dysfunkcje związane z napięciem mięśniowym i porażeniem nerwów w obrębie twarzy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa.
 8. Wprowadzenie do terapii punktów spustowych.
 9. Możliwości leczenia terapią punktów spustowych w logopedii na wybranych jednostkach chorobowych.
 10. Elementy koncepcji neurorozwojowych w technikach pracy z ciałem w aspekcie logopedycznym.
 11. Techniki wspomagające karmienie.
 12. Techniki tkanek miękkich wpływające na pionizację języka.
 13. Techniki pracy manualnej w dysfagii.
 14. Techniki regulujące ślinienie.
 15. Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w usprawnianiu pacjentów z jednostkami: mózgowe porażenie dziecięce,  zespół Dawna, autyzm, udar mózgu, zespoły genetyczne, stwardnienie rozsiane, neuropatie, rozszczepy podniebienia, warg, dyslalie, dyzartria, zaburzenia ssania, wady zgryzu, bruksizm i inne.
 16. Wspomaganie masażu manualnego innowacyjnymi rozwiązaniami: połączenie z elektrostymulacją, połączenie z kinesiotapingiem.

Prosimy o zabranie kocyka/maty, płynu do dezynfekcji rąk, oliwki do masażu lub olejku.

Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/