Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Dla kogo: logopedzi, terapeuci, rodzice.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 380 zł

1. Wywiad biologiczno-środowiskowy oraz kwestionariusze, które stanowią integralną część diagnozy logopedycznej. Ukierunkowanie na pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną.
2. Masaż manualny twarzy (rozwinięcie o techniki pracy dostosowane do konkretnych wyzwań rozwojowych)– odpowiednio dostosowane techniki pracy z pacjentem z m.in.: MPD, zespołem Downa, zespołem Pradera-Williego, zespołem Williamsa.
- głaskanie,
- rozcieranie,
- wibracja,
- ugniatanie.
3. Praca z tubkami żuchwowymi i wykorzystanie ich w masażu logopedycznym. Praktyczne strategie postępowania w zaburzeniach napięcia mięśniowego okolicy rofacjalnej, strategie pracy w sygmatyzmie międzyzębowym i bocznym.
4. Masaż w połączeniu ze stymulacjami intraoralnymi, mającymi na celu przygotowanie pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną do treningu karmienia.
5. Warsztat z analizą studium przypadku.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)