Kinesiotaping w okulistyce i ortoptyce

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 1000 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane do okulistów, ortoptystów, optometrystów, terapeutów widzenia, osób zainteresowanych  programem.

Opis: Metoda Kinesiotapng stworzona przez Kenzo Kase wykorzystuje specjalne plastry Kinesio tex tape w celu realizacji różnych celów terapeutycznych w tym: zwiększanie aktywności mięśni osłabionych, detonizacja mięśni zbyt mocno napiętych, redukcja obrzęków, krwiaków, działanie przeciwbólowe czy poprawa funkcji przez pozycjonowanie. Oklejenia realizowane z użyciem metody  Kinesiotaping doczekały się wielu badań naukowych oraz autorskich opracowań aplikacji w tym dla wsparcia funkcji traktu ustno-twarzowego, które można wykorzystać w pracy różnych specjalności.

Cele: zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi oryginalnej metody Kinesiotaping autorstwa  Kenzo Kase oraz praktyczna nauka oklejeń związanych z okolicą oka.

Program szkolenia:

    CZĘŚĆ A informacje wstępne:
    1. Informacje podstawowe dotyczące metody,
    2. Zasady obowiązujące w kinesiotapingu,
    3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinesiotapingu,
    4. Zagrożenia w stosowaniu plastrów do kinesiotapingu,
    5. Informacje o kolorze plastrów,
    6. Jak dobierać rodzaj i kolor plastrów do kinesiotapingu,
    7. Specyfika oklejeń u dzieci,
    8. Podstawy techniczne wykonywania oklejeń,
    9. Podstawy anatomii - topografia mięśni,
    10. Podstawy fizjologii pracy mięśni.

CZĘŚĆ B Nauka oklejeń:
    1. Oklejenia dla wybranych mięśni mimicznych: mięsień potyliczno-czołowy, mięsień okrężny oka, marszczący brwi.
    2. Oklejenia w przypadkach klinicznych:

 • ptoza,
 • niedomykanie powiek,
 • wysuszanie śluzówki oka,
 • niedowład, porażenie wybranych mięśni mimicznych,
 • obrzęk okolicy powieki górnej,
 •  obrzęk okolicy powieki dolnej,
 • krwiak okolicy powieki górnej,
 • krwiak okolicy powieki dolnej,
 • blizny w okolicy twarzy.          

Korzyści: po kursie uczestnik będzie samodzielnie potrafił dobrać odpowiednią korekcję, rodzaj i kolor plastra oraz praktycznie wykonać oklejenie realizujące założony cel terapeutyczny.

Materiały szkoleniowe:

 • oryginalny plaster do Kinesiotapingu 5m, 
 • nożyczki ,
 • materiały drukowane.
 • Materiały udostępniane na czas szkolenia, zapewnia prowadzący: duże lustra  (w trakcie pandemii zajęcia odbywają się w formie autooklejeń przed lustrami).

    Uwaga:

 1.  Program autorski.
 2. Kurs zgodny z EBM (medycyna oparta na faktach) bez bloku dotyczącego medycyny niekonwencjonalnej.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody NDT- Bobath dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Naukowo związana również z Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz międzynarodowymi grupami badawczymi: InteRDoCTor oraz IQ Healthcare. Naukowiec, wynalazca, wieloletni praktyk. Laureatka 25 nagród krajowych i zagranicznych. Członek Rad Wydawniczych i recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, ekspert, recenzent i kontroler wniosków grantowych. Absolwentka wielu szkoleń podyplomowych oraz kierunku Ortoptyka. Autorka ponad 400 artykułów i ponad 20 książek, w tym:

 • "Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych",
 • "Kinesiotaping w pediatrii",
 • "Kinesiotaping w sporcie",
 • "Kinesiotapong w podologii",
 • "Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii".
 • „Odruchy pierwotne. Wpływ na gałki oczne, ortoptykę i grafomotorykę.." wyd. 2020
 • "Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept". wyd. 2020
 • "Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept." wyd. 2020
 • „Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych"
 • „Terapia Neurorozwojowa dzieci