Kinesiotaping logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena 1400 zł  

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych w zakresie holistycznej pracy logopedycznej, neurologopedycznej. Autorki pragną pokazać zastosowanie metody kinesiotapingu jako metody wspomagającej bazowe terapie kompleksu orofacjalnego łącząc praktykę neurologopedyczną i fizjoterapeutyczną.

Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrowania – kinesiotapingu logopedycznego, plastrów-kinesiotapingu typu cross, perforowany, statyczny, 4 D i innych taśm z zakresu kinesiotapingu, plastry moksa, kulki magnetyczne, ziarno vaccaria. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji, a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, neurologopedycznej, stomatologicznej.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do kinesiotapingu w logopedii – podstawy koncepcji pracy metody wspomagającej.
2. Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie funkcjonalnym krok po kroku:
• Mięśnie wraz z przyczepami początku i końca.
• Nerwy czaszkowe i ich funkcje.
• Funkcje mięśni kompleksu orofacjalnego.
3. Wskazania i przeciwskazania do stosowania kinesiotapingu w logopedii.
4. Rodzaje kinesiotapingu wykorzystywane w logopedii.
5. Ruch taśmy w pracy z kompleksem orofacjalnym.
6. Procesy związane z aktywnością taśmy.
7. Techniki tapingu:
- korekcyjny,
- regulujący napięcie mięśniowe,
- przeciwbólowy,
- wspomagający terapię logopedyczną.
8. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego – procedura krok po kroku.
10.Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów:
• pionizacja języka
• dysfagia
• bruksizm
• sygmatyzm interdentalny
• sygmatyzm boczny
• rozszczep wargi
• zaburzenia regulacji procesów ślinienia
• wady zgryzu
• szczękościsk
• porażenie nerwu twarzowego
• neuralgia n. trójdzielnego
• brak kontroli głowy
10. Praktyka
a) Kinesiotaping mięśni mimicznych twarzy m.in.:
• mięsień potyliczno-czołowy
• mięsień okrężny oka
• mięsień marszczący brwi
• mięsień policzkowy
• mięsień jarzmowy większy
• mięsień śmiechowy
• dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
• mięsień obniżacz wargi dolnej
• mięsień obniżacz kąta ust
• mięsień bródkowy
• mięsień żwacz
• mięsień okrężny ust
• mięsień dwubrzuźcowy
• mięsien żuchwowo-gnykowy
b) Kinesiotaping w przypadkach klinicznych:
• zespoły genetyczne
• dyslalie
• powieki opadające, medycyna estetyczna
• porażenie określonych mięśni twarzy
• dysfunkcja stawu skroniowo – żuchwowego
• blizny, guzy w okolicy twarzy
• mózgowe porażenie dziecięce
• zaburzenia grafomotoryczne
• dysfagia
• zespoły opuszkowe
• spastyka
• zaburzenia ssania

Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w zamkniętej grupie na FB, gdzie autorki szkolenia będą prowadzić cykliczne spotkania QandA, celem poszerzania wiedzy Uczestników szkolenia.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/