Kinesiotaping logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 23 lipca 2023 r. (09:00 - 17:00)
 • 💰Cena 1400 zł  

  Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych w zakresie holistycznej pracy logopedycznej, neurologopedycznej. Autorki pragną pokazać zastosowanie metody kinesiotapingu jako metody wspomagającej bazowe terapie kompleksu orofacjalnego łącząc praktykę neurologopedyczną i fizjoterapeutyczną.

  Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrowania – kinesiotapingu logopedycznego, plastrów-kinesiotapingu typu cross, perforowany, statyczny, 4 D i innych taśm z zakresu kinesiotapingu, plastry moksa, kulki magnetyczne, ziarno vaccaria. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji, a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, neurologopedycznej, stomatologicznej.

  Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do kinesiotapingu w logopedii – podstawy koncepcji pracy metody wspomagającej.
  2. Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie funkcjonalnym krok po kroku:
  • Mięśnie wraz z przyczepami początku i końca.
  • Nerwy czaszkowe i ich funkcje.
  • Funkcje mięśni kompleksu orofacjalnego.
  3. Wskazania i przeciwskazania do stosowania kinesiotapingu w logopedii.
  4. Rodzaje kinesiotapingu wykorzystywane w logopedii.
  5. Ruch taśmy w pracy z kompleksem orofacjalnym.
  6. Procesy związane z aktywnością taśmy.
  7. Techniki tapingu:
  – korekcyjny,
  – regulujący napięcie mięśniowe,
  – przeciwbólowy,
  – wspomagający terapię logopedyczną.
  8. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego – procedura krok po kroku.
  10.Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów:
  • pionizacja języka
  • dysfagia
  • bruksizm
  • sygmatyzm interdentalny
  • sygmatyzm boczny
  • rozszczep wargi
  • zaburzenia regulacji procesów ślinienia
  • wady zgryzu
  • szczękościsk
  • porażenie nerwu twarzowego
  • neuralgia n. trójdzielnego
  • brak kontroli głowy
  10. Praktyka
  a) Kinesiotaping mięśni mimicznych twarzy m.in.:
  • mięsień potyliczno-czołowy
  • mięsień okrężny oka
  • mięsień marszczący brwi
  • mięsień policzkowy
  • mięsień jarzmowy większy
  • mięsień śmiechowy
  • dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
  • mięsień obniżacz wargi dolnej
  • mięsień obniżacz kąta ust
  • mięsień bródkowy
  • mięsień żwacz
  • mięsień okrężny ust
  • mięsień dwubrzuźcowy
  • mięsien żuchwowo-gnykowy
  b) Kinesiotaping w przypadkach klinicznych:
  • zespoły genetyczne
  • dyslalie
  • powieki opadające, medycyna estetyczna
  • porażenie określonych mięśni twarzy
  • dysfunkcja stawu skroniowo – żuchwowego
  • blizny, guzy w okolicy twarzy
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zaburzenia grafomotoryczne
  • dysfagia
  • zespoły opuszkowe
  • spastyka
  • zaburzenia ssania

  Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy będą mieli możliwość zdobywania wiedzy w zamkniętej grupie na FB, gdzie autorki szkolenia będą prowadzić cykliczne spotkania QandA, celem poszerzania wiedzy Uczestników szkolenia.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadzące: Aleksandra Kaczyńska oraz Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzących: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/